علم بازی ۱۷ اجتناب کرده اند بهتر از دارایی ها کربوهیدرات برای شکم از لاغر


تصور کنید بتوانید به دوستان شخصی اطلاع دهید کدام ممکن است رژیم غذایی فوق العاده خوبی دارید کدام ممکن است باعث کاهش چند پوند فوری ممکن است شده است. رژیم کربوهیدراتی! مطمئنا، اگر طیف گسترده ای از دارایی ها کربوهیدرات را مناسب انواع کنید، می توانید همراه خود مصرف کردن برخی دارایی ها کربوهیدرات وزن کم کنید. {در این} شماره اجتناب کرده اند روزنامه علوم ورزشی، الگوی هایی اجتناب کرده اند بهتر از دارایی ها کربوهیدرات را تواند به شما کمک کند کاهش چند پوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش چند پوند حاضر می دهیم.

جو

۹ تنها برای بهزیستی ممکن است {مفید است}، اما علاوه بر این منصفانه سرکوب کننده تمایل به غذا نیز هست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه می دهیم {کمک می کند} در کل روز روی بسته جنسی شخصی بمانید. جو شامل فیبر محلول است کدام ممکن است باعث کاهش کلسترول، کاهش قند خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت سیری شکم تبدیل می شود. علاوه بر این این، فواید عکس اجتناب کرده اند جمله کاهش تحریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت متعادل درجه قند خون دارد.

ماکارونی گندم خالص

می فهمید اسپرسو ای همه وقت بیشتر است. با این حال خواه یا نه انگیزه آن را می فهمید؟ از گندم خالص سرشار اجتناب کرده اند چرخ دنده مغذی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیبر است. طیف گسترده ای از غلات تولید دیگری مشابه با عدس، نخود، لوبیا سیاه هر دو کینوا.

برای فشردن

17 نوع از بهترین منابع کربوهیدرات برای شکمی باریک

بر ایده تحقیقات منصفانه دانشکده آمریکایی: علاوه بر این سومین وعده روزانه فیبر، طرفدار تبدیل می شود کدام ممکن است منصفانه فنجان اجتناب کرده اند این ماده مغذی کدام ممکن است البته است منصفانه سبزی خوب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ نسبت اجتناب کرده اند خواستن روزانه ممکن است به ویتامین C را تامین می تدریجی، خوردن کنید. هیکل اجتناب کرده اند این چرخ دنده مغذی برای مونتاژ عضله را انتخاب کنید و انتخاب کنید رگ های خونی استفاده می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حتی می تواند} نتایج چربی سوزی در حین بازی را افزایش دهد.

موسسه مالی (حبوبات)

عدس، نخود، نخود، لوبیا، همه اینها در کاهش چربی معده کارآمد هستند. تحقیقات آرم داده است {افرادی که} انرژی دریافتی شخصی را محدود می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ بار در هفته حبوبات می خورند نسبت به {افرادی که} اجتناب کرده اند رژیم غذایی متعادل پیروی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این گروه غذایی را نمی خورند، وزن بیشتری کاهش می دهند. علاوه بر این این، افرادی که رژیم غذایی پرچرب داشتند، متوجه افزایش چربی ناسالم خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این {فشار خون بالا} شدند.

لوبیا سیاه

یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند دارایی ها کربوهیدرات لوبیاها هستند کدام ممکن است به معنای واقعی کلمه هستند منصفانه چربی سوز برتر هستند. لوبیا بهتر از تأمین پروتئین است کدام ممکن است شامل فیبر نیز می باشد. مشخص شوید کدام ممکن است مشکلی همراه خود قند خون شخصی ندارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت مورد نیاز برای عضله سازی را اکتسابی کنید.

منصفانه فنجان لوبیا سیاه شامل ۱۲ خوب و دنج پروتئین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ خوب و دنج فیبر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این سرشار اجتناب کرده اند آهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویتامین است کدام ممکن است به عضله سازی {کمک می کند}. مهمتر اجتناب کرده اند همه، منصفانه بررسی اسپانیایی آرم داد کدام ممکن است مصرف کردن لوبیا هر دو حبوبات ۴ بار در هفته توسعه کاهش چند پوند را تسریع می تدریجی.

بلغور جو دوسر

17 نوع از بهترین منابع کربوهیدرات برای شکمی باریک

بلغور جو دوسر شامل کربوهیدرات است، با این حال میزان قند آزاد شده توسط فیبر مقیاس را کاهش می دهد، علاوه بر این این، هر فنجان بلغور جو دوسر شامل ۱۰ خوب و دنج پروتئین است کدام ممکن است بنزین ماهیچه ها را تامین می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیبر محلول کدام ممکن است خطر ابتلا به بیماری های قلبی را کاهش می دهد.

مشکلات وزنی هر دو نفخ بیشتر اوقات باعث تبدیل می شود معده ممکن است غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید متورم به تذکر برسد. همراه خود منصفانه تأمین کربوهیدرات تولید دیگری، موز، اجتناب کرده اند شر نفخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتباس آب خلاص شوید. تحقیق آرم داده است کدام ممکن است زنانی کدام ممکن است به مدت ۶۰ روز ۲ بار در روز موز خواستن کردند به همان اندازه ۵۰ نسبت نفخ شخصی را کاهش دادند.

این میوه ۹ تنها میکرو ارگانیسم های مفیدی را کدام ممکن است همراه خود نفخ کشتی می کنند افزایش می دهد، اما علاوه بر این تأمین برتر پتاسیم است کدام ممکن است به کاهش احتباس آب در شکم {کمک می کند}. موز سرشار اجتناب کرده اند گلوکز است کدام ممکن است قدرت می خواست ممکن است را برای عجله تامین می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محتوای بالای پتاسیم آن به جلوگیری اجتناب کرده اند گرفتگی بافت های عضلانی در حین بازی {کمک می کند}. هر موز متداولشامل ۳۶ خوب و دنج کربوهیدرات است کدام ممکن است {به آرامی} در هیکل آزاد تبدیل می شود.

سیب

یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند دارایی ها کربوهیدرات کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند بهتر از دارایی ها فیبر است سیب است. ممکن است باید اجتناب کرده اند هر فرصتی برای مصرف کردن منصفانه سیب بیشترین استفاده را ببرید. تحقیق فعلی آرم داده است کدام ممکن است خوردن روزانه ۱۰ خوب و دنج فیبر محلول در سیب به مدت ۵ سال، چربی معده را حدود ۷.۳ نسبت کاهش می دهد. سیب علاوه بر این سرشار اجتناب کرده اند آنتی اکسیدان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی سوز است.

بهتر از دارایی ها کربوهیدرات برای بدنسازی – سیب زمینی شیرین

یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند کربوهیدرات های دیر هضم کدام ممکن است شامل فیبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده مغذی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به چربی سوزی {کمک می کند}، سیب زمینی خوب است. سیب زمینی شیرین شامل برخی چرخ دنده برتر اجتناب کرده اند جمله کاروتنوئیدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنتی اکسیدان ها است کدام ممکن است به تعادل درجه خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش از دوام به انسولین {کمک می کند}. علاوه بر این دارای ویتامین های زیادی مشابه با A، C را انتخاب کنید و انتخاب کنید B6 است کدام ممکن است ارائه می دهیم قدرت بیشتری برای سوزاندن چربی در تجهیزات گلف می دهد.

کلم بروکلی

17 نوع از بهترین منابع کربوهیدرات برای شکمی باریک

علاوه بر این اجتناب کرده اند بین برداشتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خنثی کردن بیشتر سرطان ها پروستات، سینه، ریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید منافذ و پوست، به کاهش سایز ممکن است نیز {کمک می کند}. به آگاه متخصصان، بروکلی شامل ماده مغذی به تماس گرفتن سولفورافن است کدام ممکن است درجه تستوسترون را افزایش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ذخیره چربی در هیکل کشتی می تدریجی.

علاوه بر این شامل ویتامین C است، ماده مغذی کدام ممکن است درجه کورتیزول را در مکان های خواستار کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آسانسور معده ممکن است {کمک می کند}. هم کلم بروکلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم سبزیجات دارایی ها خوبی اجتناب کرده اند کربوهیدرات برای معده ممکن است هستند، مشابه با کلم، کاهو را انتخاب کنید و انتخاب کنید گل کلم.

زغال اخته هر دو زغال اخته

زغال اخته یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند دارایی ها کربوهیدرات است. منصفانه فنجان زغال اخته شامل ۲۱ خوب و دنج کربوهیدرات است، با این حال ۹ اصولاً. علاوه بر این شامل ترکیبات پلی فنلی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند تشکیل چربی جلوگیری می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئله موثری در چربی سوزی معده ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی کاهش لک را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوش است.

تحقیق آموزشی آرم داده است کدام ممکن است موش هایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند رژیم غذایی پرچرب شخصی خورده شدن می کردند، روزی کدام ممکن است پودر زغال اخته بخشی اجتناب کرده اند رژیم غذایی آنها بود، چربی شکمی کمتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید درجه کلسترول زیرین تری داشتند. تئوری ها آرم می دهد کدام ممکن است کاتچین حال در زغال اخته ژن چربی سوز در چربی معده را پرانرژی می تدریجی.

تحقیق تولید دیگری آرم داده است کدام ممکن است {افرادی که} به طور مشترک کاتچین خوردن می کردند، ۷۷ نسبت افزایش چربی سوزی در ناحیه معده شخصی داشتند. زغال اخته علاوه بر این ممکن است عضله بسازد. منافذ و پوست بلوبری سرشار اجتناب کرده اند اسید اوریک است. محققان آزمایشگاه حیوانات دریافته اند کدام ممکن است این ماده اجتناب کرده اند تحلیل جابجایی بافت های عضلانی جلوگیری می تدریجی.

گندم سیاه

گندم سیاه تأمین عکس اجتناب کرده اند کربوهیدرات های با بیرون گلوتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمین برتر پروتئین است. به آگاه منصفانه متخصص خورده شدن، گندم سیاه تمام ۹ اسید آمینه حیاتی را کدام ممکن است هیکل توسط خودم در موقعیت به ساخت آنها نیست، می دهد.

همراه خود این جاری، چیزی کدام ممکن است این تأمین کربوهیدرات را منحصر به شخص می تدریجی وجود منیزیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیبر است. فیبر باعث کاهش تمایل به غذا، خنثی کننده قند خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرسنگی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در بالای همه چیز قند خون کارآمد است. می توان ذکر شد تمام اطلاعات مهم با توجه به کاهش چند پوند را در شخصی دارد. علاوه بر این تحقیق آرم داده اند کدام ممکن است گندم سیاه جریان خون را افزایش داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی خون را کاهش می دهد.

سالاد سیب زمینی خنک

اگر گاهی اوقات هوس سیب زمینی می کنید، توانایی a فوق العاده آن را برای اجتناب کرده اند بین برداشتن چربی های معده اجتناب کرده اند انگشت می دهید. اگر سیب زمینی را در یخچال بگذارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بگذارید بجوشد، آن را همراه خود منصفانه تکنیک تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاصله های هضم فوری به ۱ نشاسته قابل هضم تغییر می کنید. چون آن است اجتناب کرده اند عنوان آن پیداست، نشاسته ایمن به طور منظم هضم تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث اکسیداسیون چربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش چربی معده تبدیل می شود. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است مصرف کردن سیب زمینی پخته خنک شده چندان تمایل به غذا آور به تذکر نمی رسد، اجتناب کرده اند آن برای تهیه سالاد سیب زمینی بیشترین استفاده را ببرید.

ماست یونانی

17 نوع از بهترین منابع کربوهیدرات برای شکمی باریک

شامل پروتئین، مملو اجتناب کرده اند کلسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروبیوتیک است. ماست تمام صفات تغییر شدن به ۱ غذای رژیمی را دارد. خواه یا نه می خواهید نتایج را بدانید؟ تحقیق آرم داده است کدام ممکن است {افرادی که} ماست یونانی را تنها به مدت ۴ هفته اجتناب کرده اند ۱۲ هفته خوردن کردند، ۲ برابر اصولاً اجتناب کرده اند سایر تیم ها چربی اجتناب کرده اند انگشت دادند.

اسفناج

یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند دارایی ها کربوهیدرات کدام ممکن است بی تکلف به نظر می رسد مانند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به چربی سوزی {کمک می کند} اسفناج است. برگ های بی تجربه اسفناج سرشار اجتناب کرده اند پروتئین هستند کدام ممکن است به ریکاوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط بافت های عضلانی {کمک می کند}. به خاطر داشته باشید کدام ممکن است بدون در نظر گرفتن عضله سازی بیشتری داشته باشید، در زمان آرامش انرژی بیشتری می سوزانید. برگ بی تجربه اسفناج نیز شامل ترکیبات مهمی است کدام ممکن است اشتهای ممکن است را کاهش داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کاهش چند پوند کارآمد است.

سبوس گندم

شامل فیبر برای کشتی همراه خود نفخ، کم انرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتئین بالا برای عضله سازی. با بیرون شک سبوس گندم برای نیازها خورده شدن ای ممکن است صحیح است. اگر در جستجوی افزایش مقدار فیبر در رژیم غذایی شخصی هستید، سبوس گندم توصیه شده خوبی است.

فاصله سوم

تریتیکاله یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند دارایی ها کربوهیدراتی است کدام ممکن است ارائه می دهیم {کمک می کند} به همان اندازه منصفانه بسته جنسی مناسب داشته باشید. پروتئین حال در رسیتال (طبیعی کدام ممکن است اجتناب کرده اند مخلوط کردن گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیره تهیه تبدیل می شود) ۲ برابر نصف فنجان تخم مرغ است. علاوه بر این این، درجه آهن را افزایش می دهد، شامل پتاسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید منیزیم می خواست برای التیام را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور استخوان ها است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شامل فیبر کافی برای حفاظت اجتناب کرده اند مرکز است.

تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر: elmevarzesh.com


این موقعیت یابی منصفانه خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.