علم بازی چرا ورزشکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدنسازان به روی بیشتری خواستن دارند؟


آنچه در این متن می خوانید

روی منصفانه ماده معدنی غیر معمول است کدام ممکن است هیکل خواهید کرد به مقدار کم به آن است خواستن دارد، با این حال این بدان معنا نیست کدام ممکن است اهمیتی ندارد. روی در متنوع اجتناب کرده اند پاسخ های شیمیایی در هیکل اجتناب کرده اند جمله افزایش زخم، کار کردن سیستم امنیت، باروری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط سلولی عملکرد دارد.

علیرغم اهمیت روی برای بهزیستی، تحقیقات آرم می دهد کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی، به طور قابل توجهی اشخاص حقیقی بالای ۶۰ سال، روی کافی اکتسابی نمی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به اشخاص حقیقی جوان به مقدار بیشتری اجتناب کرده اند این ماده معدنی خواستن دارند.

تحقیقات علاوه بر این آرم می دهد کدام ممکن است هنگام بازی به روی بیشتری خواستن دارید. خواه یا نه خوردن روی تا حد زیادی ممکن است کار کردن ورزشی خواهید کرد را افزایش بخشد؟ در این متن اجتناب کرده اند روزنامه علوم ورزشی، دلایلی را برای شما ممکن است دقیق می کنیم کدام ممکن است چرا باید زینک بیشتری خوردن کنید.

روی به انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقاوم تر شدن ماهیچه ها {کمک می کند}

هنگامی کدام ممکن است تمرینات قدرتی انجام می دهید، باید اجتناب کرده اند هورمون های شخصی معادل هورمون انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تستوسترون کدام ممکن است {برای تقویت} انبساط گروه های عضلانی مهم هستند، حمایت کنید. کبد خواهید کرد علاوه بر این خواستن به ساخت هورمونی به تماس گرفتن IGF-1 دارد.

روی به طور مستقیم در ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترشح این هورمون ها عملکرد دارد کدام ممکن است بر انبساط ماهیچه ها تأثیر می گذارد. تحقیق {انجام شده} در پسرها ارتباط بین ضعیف روی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطوح زیرین تستوسترون را آرم داده است. وقتی این پسرها تقویت می کند روی خوردن کردند، مرحله تستوسترون آنها افزایش کشف شد. اکتسابی روی کافی در رژیم غذایی به تحمیل جو هورمونی صحیح برای انبساط ماهیچه ها همراه خود تمرینات قدرتی {کمک می کند}.

روی اجتناب کرده اند کار کردن سیستم امنیت هیکل کمک می کند

بازی پراکنده ممکن است سیستم امنیت هیکل خواهید کرد را آسانسور تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان دفاع کردن به سمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ویروس ها حرکت تنبل. را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تنها یکی اجتناب کرده اند مزایای بسیاری آموزش است. با این حال بازی به هیکل خواهید کرد نیز فشار می آورد.

اگر {به درستی} وعده های غذایی نمی خورید، ویژه به ویژه اگر از نزدیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود انتخاب بازی می کنید، قابل دستیابی است به سمت ویروس های محیطی حساس باشید. روی چندین جنبه اجتناب کرده اند سیستم امنیت هیکل خواهید کرد را تحمل تاثیر مکان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر روی کافی اکتسابی نکنید، احتمال ابتلا به ویروس تا حد زیادی تبدیل می شود.

روی سلول‌هایی را سرزنده می‌تنبل کدام ممکن است شناخته شده به عنوان سلول‌های کشنده شناخته می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌توانند ویروس‌ها را فوراً را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور خوش بینانه اجتناب کرده اند بین ببرند، این دقیقا شبیه به چیزی است کدام ممکن است هنگام به آن است خواستن دارید.

وقتی بازی می کنید، روی اجتناب کرده اند بازو می دهید

وقتی عرق می کنید، روی اجتناب کرده اند بازو می دهید. این تحقیق کدام ممکن است در روزنامه FASEB آشکار شد، آرم داد کدام ممکن است مرحله روی آزمودنی‌ها در کل فاصله درمانی پس اجتناب کرده اند بازی قلبی به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد.

به دلیل بازی از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاصله‌های تمدید شده‌تر بازی، همراه خود ریختن عرق تا حد زیادی، روی بیشتری اجتناب کرده اند بازو می‌رود. ورزشکاران استقامتی تا حد زیادی تمایل ضعیف روی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل دستیابی است به دلیل کاهش توده عضلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توده استخوانی را تخصص کنند.

تحقیق آرم می دهد کدام ممکن است ضعیف روی ممکن است استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات عضلانی را کاهش دهد.

ضعیف روی ممکن است چربی سوزی را تنبل تنبل

اگر در امتحان شده برای سوزاندن چربی های هیکل هستید، اکتسابی روی کافی در رژیم غذایی ممکن است کمک کننده باشد. اگرچه روی باقی مانده است به طور درست برای افزایش چربی سوزی در {افرادی که} ضعیف روی ندارند تدریجی نشده است، تحقیق مختلف این اعلام کردن را تایید کرده اند کدام ممکن است روی در چربی سوزی عملکرد دارد.

منصفانه تحقیق در سال ۲۰۱۳ آرم داد کدام ممکن است احتمال ضعیف روی در اشخاص حقیقی اضافه وزن تا حد زیادی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی از لاغر است. تحقیق عکس آرم داد کدام ممکن است اشخاص حقیقی دارای {اضافه وزن} کدام ممکن است به مدت منصفانه ماه تقویت می کند روی خوردن کردند، کاهش قابل توجهی در شاخص توده هیکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در اطراف کمر داشتند. روی لزوما بهتر از تقویت می کند برای چربی سوزی نیست، با این حال اکتسابی کافی اجتناب کرده اند طریق رژیم غذایی ممکن است مدیریت وزن را برای شما ممکن است سرراست تر تنبل.

روی، کمک پس اجتناب کرده اند درمانی

پس اجتناب کرده اند منصفانه ورزش دردسرساز، هیکل خواهید کرد به آرامش خواستن دارد به همان اندازه ارائه می دهیم اجازه دهد به طور درست ریکاوری کنید. روی ممکن است {در این} مورد ارائه می دهیم کمک تنبل. روی به ترتیب پاسخ هیکل تأکید کردن {کمک می کند}، در واقع فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرسی کدام ممکن است بازی به هیکل وارد می تنبل خوشایند است، با این حال با توجه به اینکه متعادل باشد!

بعد اجتناب کرده اند ورزش، ماهیچه های خواهید کرد خواستن به ترمیم دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی یکی اجتناب کرده اند داروها معدنی می خواست برای تسهیل این ترمیم است. روی علاوه بر این همراه خود حرکت شناخته شده به عنوان منصفانه آنتی اکسیدان پاسخ هیکل تأکید کردن را تعدیل می تنبل. حتی برخی اجتناب کرده اند متخصصان معتقدند کدام ممکن است روی الگو پیر شدن را تنبل می تنبل از استرس اکسیداتیو روی سلول ها را کاهش می دهد.

5 دلیل نیاز ورزشکاران به روی بیشتر

چگونه بفهمیم ضعیف روی داریم؟

۲ گروه اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی تا حد زیادی کشف نشده خطر ضعیف روی هستند: گیاهخواران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی بالای ۶۰ سال. خواهید کرد می توانید از روی اجتناب کرده اند غذاهای دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوشت اکتسابی کنید. اگرچه غلات درست، حبوبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حبوبات نیز شامل بخشها قابل توجهی روی هستند، روی معمولاً به خوبی اجتناب کرده اند غذاهای طبیعی توسل به نمی شود.

اگر لبنیات می خورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید چسبناک می خورید، احتمالاً مقدار مناسبی روی اجتناب کرده اند آن وعده های غذایی اکتسابی می کنید. همراه خود این جاری، اگر رژیم غذایی طبیعی دارید، حتماً اجتناب کرده اند غذاهای طبیعی غنی اجتناب کرده اند روی، اجتناب کرده اند جمله مغزها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانه‌ها، غلات درست، حبوبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانه گندم بیشترین استفاده را ببرید.

پسرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانمها بالای ۶۰ سال چطور؟

تحقیقات آرم داده است کدام ممکن است ۴۰ نسبت اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی مسن قابل دستیابی است دچار ضعیف روی باشند. ارتباط نزدیکی همراه خود پاسخ سیستم امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک دارد. محققان معتقدند برخی اجتناب کرده اند بیماری های مزمن در اشخاص حقیقی مسن قابل دستیابی است {به دلیل} تحریک ناشی اجتناب کرده اند ضعیف روی باشد.

اگر انرژی کافی خوردن نمی کنید، کشف نشده خطر ضعیف روی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این سایر ویتامین های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها معدنی هستید. محدودیت سرسخت انرژی برای هیکل خواهید کرد خطرناک است. تحقیقات آرم داده است کدام ممکن است خانمها تا حد زیادی اجتناب کرده اند پسرها کشف نشده ضعیف روی هستند، به همان اندازه حدی به این علت کدام ممکن است خانمها تمایل بیشتری به اکتسابی انرژی دارند.

پس چگونه متوجه می شوید کدام ممکن است ضعیف روی دارید هر دو خیر؟

می توانید همراه خود آزمایش خون متوجه شوید. اگر ضعیف از حداکثر دارید، حتما باید تقویت می کند های غذایی را زیر تذکر دکتر خوردن کنید. خوردن دوزهای بالای منصفانه ماده معدنی ممکن است در توسل به داروها معدنی تولید دیگری اختلال تحمیل تنبل. شناخته شده به عنوان مثال، روی توسل به مس را کاهش می دهد، این دلیل است است کدام ممکن است تا حد زیادی تقویت می کند های روی شامل مس نیز هستند.

به همان اندازه جایی کدام ممکن است قابل دستیابی است اجتناب کرده اند رژیم غذایی شخصی زینک اکتسابی کنید، با این حال حیاتی است کدام ممکن است وقتی اجتناب کرده اند تذکر جسمی سرزنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی هستید، ضمانت حاصل کنید کدام ممکن است بدنتان روی کافی دارد.

تفسیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدوین: elmevarzesh.com

تأمین: گربه


این مکان منصفانه خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.