علم بازی | بهتر از خورده شدن خشک کردن هیکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کات کردن برای هیکل


آنچه در این متن می‌خواند

انواع زیادی موجود است کدام ممکن است اشخاص حقیقی انواع می کنند به همان اندازه سهم هیکل شخصی را برای خشک کردن هیکل باز کردن ترین حد قابل انجام برسانند، با این حال همراه خود مخالفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر اصولی {جستجو کردن}، کسی را به هدف نمی رساند. {فراموش نکنید} کدام ممکن است هیکل {دوست دارد} به همان اندازه حدی را محافظت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای این منظور هر کاری انجام دهد! بی نظیر ترین راهی کدام ممکن است هیکل {برای حفظ} این بیماری در پیش خواهد گرفت، کاهش سرعت متابولیسم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اجتناب کرده اند طریق محافظت هیکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند احساس عضلانی.

هیکل باهوش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند صدها سال است کدام ممکن است اینگوند واقعاً کار می کند، به همین دلیل نمی توانید آن را به حداقل یک شبه تنظیم دهید! ممکن است باید مسکن شخصی را طبق تغییری کدام ممکن است می‌توانید این سیستم تحمیل کنید، دنی دنی دنی برای زیرین ترین سهم هیکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خک کردن هیکل یکی اجتناب کرده اند مهمترین نیمه های امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدفتان، خورده شدن است. با این حال…

برای خشک کردن هیکل محدود کننده مصرفی فایده‌ای ندارد

هیکل ممکن است مکانیسم های دفاعی دارد کدام ممکن است به طریق عکس کار شخصی را انجام دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخواهند را ذخیره کنند. آنزیمی به تماس گرفتن لیپوپروتئین لیپاز، دشمن امتحان شده ممکن است برای سوزاندن سوزی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متابولیسم را می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است را وادار می تنبل را شناخته شده به عنوان فینال تأمین نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهایتا هیکل ذخیره کنید، هیکل شخصی را برای نشاط تسلیم خواهد کرد، ممکن است هم وزن کم می کنید. با این حال وزن اشتباهی!

۷۰ سهم عضله آب است، به همین دلیل طبق استانداردها ممکن است در نظر گرفته شده می کنید می کنید کارتان را مناسب انجام دهید با این حال این عضله را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب است کدام ممکن است اجتناب کرده اند کف دست میرود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کف دست دادن عضله، متابولیسمتان کمتر هم تبدیل می شود، را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی کدام ممکن است رژیمتان را می توانید تمام کنید، اجتناب کرده اند کف دست گذشت‌تان برخواهند گشت.

جدا از آن، مقداری تا حد زیادی نیز ذخیره تبدیل می شود به همان اندازه بدنتان مثبت باشید اگر مجدداً جستجوتان را آغاز کنید، ساده در اختیار دارید! یکپارچه ذخیره کن.

وعده های غذایی مکر

ممکن است باید به طور مرتب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکر چیزی بخورید یعنی هرگگ نباید تا حد زیادی اجتناب کرده اند سه ساعت با بیرون مصرف کردن وعده های غذایی بمانید. به همین دلیل مورد نیاز است شش هر دو هفت وعده در روز وعده های غذایی بخورید. قرار نیست هیچ اضافه ای برای نیازتان اکتسابی کنید، اما علاوه بر این تمام کاری کدام ممکن است میدهید اینجا است کدام ممکن است مورد نیازتان را به طور یکنواخت در کل روز منتشر شده کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {فراموش نکنید} کدام ممکن است کربوهیدرات کم {خواهد بود}.

به دلیل متابولیسمتان افزایش پیدا کرده است، دچار گرسنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتهای کاذب نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قند خونتان را نیز نوسان می تنبل، نشاط بیشتری می خواهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذایی کدام ممکن است می خواید راحتتر هضم شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای متابولیسمی تحمیل تنبل کدام ممکن است به روشی مفید، پشتیبان بافت سوزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضله سازی می تنبل. .

نکته

مانع ذخیره هیکل شوید. به تناوب می توانید میزان قند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناشتا کدام ممکن است داروها تککیل دهنده گلوکک را محدود کنید. انجام بعدی سود در مقابل همراه خود رژیم غذایی مصرفی دارد.

ابتدا {نیازی نیست} گرسنگی را تحمل کنید. دوم، همراه خود خورده شدن بدنتان همراه خود پرورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی، بدنتان اجتناب کرده اند بلعیدن گلوکک باز خواهد ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید البته است اجتناب کرده اند بلعیدن های ذخیره شده است در شخصی استفاده اجتناب کرده اند شخصی خواهد کرد.

اسیدهای چرب خواستن (امگا ۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید امگا ۶)

استاندارد سلامت ما به همان اندازه حدود زیادی به استاندارد غذایی کدام ممکن است می‌خوریم دارد. در تحقیقات {انجام شده}، ۴۵ عامل می خواست است. «حیاتی»؛ ما حتما به آن است خواستن داریم به همان اندازه خشمگین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید باشیم. هیکل ما {نمی تواند} این داروها را اجتناب کرده اند عکس تامین تنبل، به همین دلیل باید آنها را به صورت خالص اجتناب کرده اند غذاهایی کدام ممکن است میخوریم (هر دو تقویت می کند های غذایی) اکتسابی کنیم. مغذی خواستن، به آسیب به بهزیستی احتمالاً خواهد بود.

امگا ۳ نقشی اساسی در محافظت سلامت سیستم امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفاع کردن به سمت آلاینده‌های در بیشتر سرطان ها روغنهای فرآوری شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرناک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مارگارینها، پرانرژی EPA را انتخاب کنید و انتخاب کنید DHA را در هیکل مسار کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستقیماً باعث بروز متنوع اجتناب کرده اند بیماریهای امروزی خواهند شد.

اسیدهای چرب خواستن، متابولیسم را حرکت کرده، سرعت آن را بالا برده، اکتسابی را افزایش داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت نشاط را بالا میبرند. این اسیدهای چرب نیازمند، استراتژی اسیداسیون را افزایش می‌دهند. ورزکاران همراه خود بلعیدن اسیدهای چرب خواستن، ریکاوری بیشتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریعتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عریعتری در تخلیه اجتناب کرده اند بازی خواهید داشت.

سرشارترین تأمین غذایی آلفا لینولیک اسید (ALA)، بذر کتان است. ایکوساپنتای نوییک اسید (EPA) را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوکوساهگائنوئیک اسید (DHA) نیز در روغن ماهی معادل روغن ماهی کاد پیدا تبدیل می شود. اسید چرب امگا ۳ خودش توسط خودم، لینولیک اسید نامیده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تا حد زیادی دانه های روغنی موجود است. هیکل این آب را به اسید لینولیک گاما تغییر می تنبل.

عملکرد پرورش در خشک کردن هیکل

بدنسازها در جستجوی توده های عدلانی در درجه بالا هستند. هدفی کدام ممکن است خواستن به نشاط تحمیل می تنبل. تا حد زیادی ورزشکاران قدرتی تصور می‌کنند «پروتئین هر تا حد زیادی، بیشتر»، کٌس درس. همراه خود ایده نشاط کافی اجتناب کرده اند کربوهیدارتها به کف دست میآید، بدنسازها باید به ازای هر وزن اجتناب کرده اند وزن هیکل، چیزی بین ۱.۵ به همان اندازه ۲ غذای خوب و دنج بلعیدن کنند. هر خورده شدن ای کدام ممکن است بلعیدن می کنیم، شناخته شده به عنوان گاز بلعیدن تبدیل می شود هر دو شناخته شده به عنوان ذخیره تبدیل می شود.

غذاهای بلعیدن شده، به اسیدهای آمینه تغییر می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اسیدهای آمینه به اسیدهای آمینه تولید دیگری ساخت شده توسط هیکل میپیوندند به همان اندازه موسسه مالی اسید آمینه نمایند. بافتها اسیدهای آمینه را اجتناب کرده اند این موسسه مالی میگیرند به همان اندازه خروتئینهای خاصی را کدام ممکن است هیکل خواستن دارد بسازند (عضله، مو، ناخن، هورمونها، آنزیمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید …).

این موسسه مالی اسید آمینه علاوه بر این مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند نشاط اجتناب کرده اند طریق استراتژی دی آمیناسیون مورد استفاده قرار می‌گیرد به همان اندازه اگر سایر گاز‌ها (کربوهیدرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص‌ها) قابل انجام است خواستن به نشاط را تامین کنند.

ویتامین های گروه B نیز در متابولیسم نشاط دخیل هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای فاصله خشک کردن هیکل مورد نیاز. ویتامین B12 برای تشکیل سلول‌های خونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیبرهای عصبی می خواست است. روی برای انبساط احساس‌ها، انجام امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترمیم زخم مورد نیاز است.

منیزیم برای انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام عضله می خواست است. انواع های پرورشی کدام ممکن است می توانید داشته باشید برای ادغام کردن طیف گسترده ای از بنشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حبوبات، تمام طیف گسترده ای از ماهی ها، تمام طیف گسترده ای از گوشت ها با بیرون چربی، تمام مغزها، تمام ماکیان با بیرون منافذ و پوست، تمام طیف گسترده ای از صدف ها، سوشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبیعی طبیعی تبدیل می شود (معادل سویا).

پیشنهاد های استفاده شده برای خشک کردن هیکل

  • مقدار غذایی اجتناب کرده اند گروه بخورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید طیف گسترده ای از فوق العاده کم چرب را ان۪خاب گ.
  • گوشت‌های فوق العاده کم چرب را انواع کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن‌هایی کدام ممکن است می‌بینید جدید هستند
  • منافذ و پوست ماکیان را کنار کنید.
  • اجتناب کرده اند بلعیدن سس‌ها به در کنار ماهی‌های چرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوشت بپزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را ناسالمٌن روغن بپز کنید
  • هدفتان را روی بلعیدن حداقل ۲ به همان اندازه سه وعده ماهی در هفته قرار دهید.

کربوهیدرات‌ها

کربوهیدرات‌های گوناگون، در بدنه‌های متفاوتی نیز دارند. شناخته شده به عنوان مثال گلوکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبوس هر ۲ کربوهیدرات هستند با این حال گلوکز فورا وارد جریان خون شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ انسولی بلافاصله را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع نیز تحمیل می تنبل، در حالی کدام ممکن است نشاط حال در سبوس به هیچ وجه ساخت نمی شود از قابل هضم نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ انسولینی را تعدیل می تنبل. به همین دلیل نوع کربوهیدرات مصرفی را تعیین مقدار کنید. گلوکک، تأمین بی نظیر گاز برای ورزش های عضلانی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر گرفتن فشار عضلانی تا حد زیادی باشد، وابستگی به گلوکک شناخته شده به عنوان گاز نیز تا حد زیادی {خواهد بود}.

فهم چگونه ممکن است اجتناب کرده اند افت درجه گلوکک جلوگیری تنبل، باید مسئله بی نظیر ممکن است در خورده شدن باشد. تداوم استفاده اجتناب کرده اند کربوهیدرات ممکن است مککل ساز باشد چون دوست ندارم قوانین هر دو انتخاب، انسان محدودی برای ذخیره کربوهیدرات دارد; مقداری اجتناب کرده اند آن در عضله ذخیره شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقداری نیز در اشخاص حقیقی شناخته شده به عنوان گلیکوژن ذخیره تبدیل می شود.

گروه کربوهیدرات‌ها

  • نوشته ها: (کربوهیدارت پیچیده) غلات، سیب زمینی، پاستا، ماکارونی، برنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید نان
  • فیبرهای غذایی: غلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نانهای سبوسدار، لوبیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخود بی تجربه خشک، میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزی ها
  • قندها: (کربوهیدرات های آسان) آبمیوه ها، میوه ها، شیر، غلات شیرین شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترافل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلوچه ها، مربا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شربت.

یادتان باشد کدام ممکن است هر وعده غذایی باید برای ادغام کردن، کربوهیدرات باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کف دست ۲ وعده باید برای ادغام کردن مختلط اجتناب کرده اند سبزیجات کم باشد. نوشیدنی های خوراکی تشکیل کربوهیدارت های پیچیده (با بیرون قند) نیز برای خوب وعده صحیح هستند، با این حال {فراموش نکنید} کدام ممکن است هیکل ما به فیبر هم خواستن دارد کدام ممکن است باید اجتناب کرده اند سبزیجات، میوه ها، جو دوسر، سیب زمینی شیرین، برنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید گندم تامین شود. خوب روز هفته را برای کوپن دی قرار (غیر صادقانه) را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر چیزی را کدام ممکن است دلتان میخواهد در امروز بخورید.

بلعیدن مایعات در دوران خشک کردن هیکل

حدود ۷۰ سهم اجتناب کرده اند آب‌کیل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مایعات، مکانیسم بار خواستن برای داروها مغذی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کربوهیدرات‌ها بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد مهمی در ورزش‌های سلولی دارند. اگر آب کافی برای تامین جسمی ممکن است برای سوئیچ داروها مغذی افت خوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات شخصی را اجتناب کرده اند کف دست بدهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیحالی می تنبل. در گذشته، حین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند غذای خوب لیوان آب بنوشید به همان اندازه در تمام اندازه روز هیداروه فتما. هنگام ورزش نیز مصرف کننده آب را فراموش کنید، مخصوصاً در هوای خوب و دنج.

تفسیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعلیم: elmevarzesh.com


این موقعیت یابی خوب خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.