عشق در سازمان بورس باقی ماند


در حالی که برخی اعضای شورای عالی بورس از جایگزینی رضوانی فر به جای مجید عشقی به عنوان رئیس سازمان بورس خبر داده بودند، نتیجه جلسه شورای عالی بورس حاکی از باقی ماندن عشقی در این سمت است.

به گزارش ملیت به نقل از ایسنا، صبح امروز مجید عشقی استعفای کتبی خود را تقدیم شورای عالی بورس کرد تا استعفای مذکور در شورای مذکور بررسی شود.

برهمین اساس برخی منابع خبری مبنی بر جایگزینی محمد رضوانی فر به جای مجید عشقی منتشر کردند که در نهایت توییتر مدیر روابط عمومی سازمان بورس حکایت از عدم پذیرش عشقی از سوی اکثریت قاطع اعضای شورای عالی بورس دارد. و ریاست سازمان بورس را ادامه خواهد داد.

در همین راستا، محمدهادی سلیمی زاده – رئیس روابط عمومی سازمان بورس – ضمن تاکید بر اخباری مبنی بر ماندگاری عشقی در سازمان بورس به ایسنا گفت: اعضای شورای عالی بورس استعفای مجید عشقی را نپذیرفتند و حتی حاضر نشدند. یکی از اعضا به این استعفا رای داد.

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.