عدم اعتقاد به توانایی های هژمونیک آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپا شبیه به چیزی است کدام ممکن است محله اجتناب کرده اند مسئولان پیش بینی دارد


مشاور ولی فقیه در گیلان در پیام نوروزی ۱۴۰۱ اظهار داشت: امیدوارم سال ۱۴۰۱ سالی پر برکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت برای همه ملت ایران به طور قابل توجهی مردمان گران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیر گیلان باشد.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، آیت الله رسول فلاحتی به رویداد فرارسیدن سال نو پیامی نوروزی صادر کرد کدام ممکن است محتوای متنی آن به رئوس مطالب زیر است:
به تماس گرفتن خدا
ای دگرگون کننده دل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه ها، ای دگرگون کننده روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر، ای دگرگون کننده سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاری، ای دگرگون کننده جاری ما به سوی بهتر از ها.
اینجانب تحریک کردن سال ۱۴۰۱ شمسی را به همه هموطنان عاشق به طور قابل توجهی مردمان سرافراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولایتمدار گیلان گران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی تبریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهنیت عرض نموده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خداوند متعال برای یکایک خواهید کرد روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالی فوق العاده همراه خود عزت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر برکت خواستارم.
سال قبلی سالی پر اجتناب کرده اند تلخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت بود، با این حال قطعاًً تمام اوقاتی کدام ممکن است در آن قرار می گیریم، با بیرون استثنا، دوره ای است.
خوشحالی اجتناب کرده اند اینکه آمریکای جنایتکار بعد اجتناب کرده اند ۲۰ سال غرب آسیا به طور قابل توجهی افغانستان را تخلیه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشحالی کدام ممکن است مردمان یمن به آنها خوشحال از کردند.
سال ۱۴۰۰ سالی بود کدام ممکن است انتخابات ایران همراه خود عظمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات همراه خود تکنیک جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی متکی بر توانایی خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان به طور قابل توجهی کودکان به توانایی رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این رویکرد برای افراد فوق العاده دلپذیر است. مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبهه انقلاب
با این حال در سال جاری شاهد تلخی هایی اجتناب کرده اند جمله حمله سعودی ها به طور قابل توجهی جنایات الجاهود در طولانی مدت سال جاری بوده ایم کدام ممکن است ۸۱ نفر را کدام ممکن است ۴۱ نفر اجتناب کرده اند آنها پیروان اهل بیت عصمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید طهارت (ع) بودند، اعدام کردند. زلزله های در سرتاسر ملت اجتناب کرده اند تلخی سال ۱۴۰۰ تحمیل شد.
برخی مشکلات مالی، تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش قیمت ها در سال ۱۴۰۰ برای افراد ما روی حیله و تزویر بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم در سال ۱۴۰۱ همراه خود همکاری سه قوه مقننه، مجریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قضائیه همراه خود حمایت همه جانبه رئیس معظم انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کمک مردمان عزیزمان در واقع در همه درد ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات می توانیم تمهید خوبی برای آن داشته باشیم، مردمان توانسته اند استراحت را به محله بازگردانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتدار ملت را محافظت کنند.
امیدوارم سال ۱۴۰۱ سال پر برکتی باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند قوای سه گانه به طور قابل توجهی دولتمردان می خواهیم به اقشار حساس محله ملاحظه کنند.
انتخاب همراه خود اکثر قوانینی است کدام ممکن است تاکنون در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، ضمن اینکه به اقشار حساس ملاحظه اجباری شده است، در حالی کدام ممکن است اکثر مبانی در راستای حمایت اجتناب کرده اند مردمان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مسئولان می خواهیم. برای یکپارچه این مسیر
محله همراه خود استناد به توانایی خانه، اعتقاد به مردمان، اعتقاد به امکانات داده ها بنیان، پارک‌های علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌اعتمادی به توانایی‌های سلطه‌گر آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپا، اجتناب کرده اند مسئولان پیش بینی دارد کدام ممکن است در کل ۴۳ سال انقلاب اسلامی ۹ تنها به ملت ایران کمک کنند. با این حال هر جا کدام ممکن است توانستند شمشیرهای شخصی را اجتناب کرده اند تن سطح کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیه نظام اسلامی به کار بردند.
امیدوارم در سال جدید مسلمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه ملت‌های مستضعف جهان شاهد نبود ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلطه آمریکا باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی‌های سلطه‌گر به محیط رانده شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری بر جان مردمان سایه نیندازند را انتخاب کنید و انتخاب کنید… ملت ها به صلح باز خواهند گشت.
امیدوارم سال ۱۴۰۱ برای همه مردمان ایران به طور قابل توجهی مردمان گران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشایند گیلان سال پر برکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تک تک خواهید کرد دعا می کنیم.
سلام بر خواهید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رحمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکات خدا بر خواهید کرد باد

رسول فلاحتی
مشاور ولی فقیه در استان گیلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه رشت

شکاف
این موقعیت یابی منصفانه خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.