طوفان در تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید البرز / ۲ مجروح تاکنون


سخنگوی اورژانس ملت اجتناب کرده اند مصدومیت ۲ نفر بر تأثیر طوفان در استان های تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید البرز خبر داد.

به گزارش ملیت به نقل اجتناب کرده اند ایسنا، مجتبی خالدی اظهار کرد: حوالی ساعت ۲۴:۴۵ درست در این لحظه پس اجتناب کرده اند طوفان در استان های تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید البرز، امکانات پیش علمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوریت های پزشکی در کنار هم قرار دادن باش هستند.

وی شکسته نشده داد: بر ایده گزارش های اورژانس تاکنون ۲ نفر {در این} طوفان مصدوم شدند.

این موقعیت یابی منصفانه خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.