طلای جهان به بالاترین حد شخصی در ۵ ماه قبلی رسید


قیمت طلا در پیشنهادات روز سه‌شنبه در بازارهای جهانی {به دلیل} کاهش قطعا ارزش آن را دارد دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش فشارهای تورمی نزدیک به بالاترین حد در ۵ ماه قبلی افزایش کشف شد.

تبیر ۲۴»هر اونس طلا برای عرضه بلافاصله ۰.۲ سهم افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ۱۹۱۱.۴۵ دلار رسید. قیمت پیشنهادات {در این} بازار در اردیبهشت حدود هشت سهم افزایش کشف شد.

دسترس در بازار آتی آمریکا، هر اونس طلا ۰.۵ سهم افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ۱۹۱۴.۲۰ دلار رسید.

این موقعیت یابی منصفانه خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.