سیدحسن خمینی: اجتناب کرده اند قبلی درس بگیریم، اجتناب کرده اند قبلی ۹


سید حسن خمینی ذکر شد: اولاً باید اجتناب کرده اند قبلی درس بگیریم با این حال نگاه به گذشته نمانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم اینکه به بلند مدت در نظر گرفته شده کنیم، انتخاب بگیریم، تصمیم گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن باشیم به همان اندازه انشاءالله روزهای خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلو داشته باشیم. رویدادهای اشخاص حقیقی.”

رویداد۲۴ حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی در مراسم عرضه سال حرم امام خمینی (ره) همراه خود تبریک عید نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید عید شعبانیه ذکر شد: رویداد ها، اعیاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه مجالس همراه خود از گرفتن دوستان باید اجتناب کرده اند استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد بالایی برخوردار باشد. شاید یکی اجتناب کرده اند فلسفه‌هایی کدام ممکن است در روایات ما موجود است این باشد کدام ممکن است مردمان الهام بخش می‌شوند در امتداد طرف هم بنشینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزهای عید را جدا هم بگذرانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به اتفاقات آن روز در نظر گرفته شده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای آنچه در پیش است این سیستم‌ریزی کنند.

یادگار امام ادای احترام به شد: سالی پر اجتناب کرده اند خوبی، بدی، عبادت، خطا، موفقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقطه ضعف بر {همه ما} تحویل داد. آن لحظات را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع هر دوم همراه خود خودمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در میان} دوستان برای تأمل با اشاره به اتفاقاتی کدام ممکن است می تواند بیشتر باشد. ما باید آن چیزی نیستیم کدام ممکن است خداوند متعال الطافی به ما عطا کرده است، اما علاوه بر این خداوند به لطف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرامت شخصی به ما عطا کرده است.


علاوه بر این بیاموزید: سیدحسن خمینی حامیان طالبان در ایران را به باد تمسخر گرفت + فیلم


وی افزود: چه خطراتی قابل دستیابی بود گریبان ما را بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودمان هم بی خبر در جستجوی آن ها بوده ایم. چقدر این بیماری شوم کدام ممکن است انشاءالله به پایانش نزدیک می شویم اجتناب کرده اند دوستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشنایان گرفته است؟ او می تواند ما را هم بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداوند ما را به عزت شخصی اقامت بخشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به لطف شخصی ما را لایق بقا قرار داد.

سید حسن خمینی گفت: سال ۱۴۰۰ همراه خود همه فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب هایش تحویل داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نماد اجتناب کرده اند سپری شدن باقی عمر اوست. خوشایند هر دو خطرناک، بدون در نظر گرفتن در پیش است، می گذرد. “اوه، آهنگی کدام ممکن است مردمان به خاطر دارند.” ای کاش روزهایی کدام ممکن است پایین بالا می گذاریم روزهای خوشی برای خوشحال از باشد. اول اینکه اجتناب کرده اند قبلی درس بگیریم با این حال نگاه به گذشته نمانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم اینکه به بلند مدت در نظر گرفته شده کنیم، انتخاب بگیریم، تصمیم گرفت باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخواهیم کدام ممکن است انشالله روزهای خوبی جلو داشته باشیم. اجتناب کرده اند ما.

وی همراه خود ردیابی به یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری یاران امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی که در سال قبلی اجتناب کرده اند دنیا رفتند اجتناب کرده اند جمله حجت الاسلام والمسلمین محتشم پور را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجت الاسلام والمسلمین جلالی خمینی، ذکر شد: به خدا به حق اولیای شخصی سوگند می دهیم کدام ممکن است امسال سال خوبی است. توفیق ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمنان این ملت، دشمنان اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمنان مکتب پیامبر اکرم (صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم) را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهل بیت پیامبر (صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم) را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما همچنان راه امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه منور پیامبر اکرم صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهل بیت را شکسته نشده می دهیم. قیمت ها، کمبودها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات در بخش شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی به لطف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرامت ایشان بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداوند سال جاری را برای همه مردمان ایران پر برکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکت داشته باشد.

این مکان خوب خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.