سقوط هواپیما در جهان کوهستانی / ۱۳۲ نفر کشته شدند


سقوط هواپیما در کوهستان 700x350 - سقوط هواپیما در کوه / 132 سرنشین کشته شدند

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند ایسنا، رسانه های دولتی چین تایید کرده اند کدام ممکن است هیچ خوب اجتناب کرده اند مسافران اجتناب کرده اند سقوط هواپیمای زبان چینی حامل ۱۳۲ مسافر جان مفید به در نبرده اند.

خوب هواپیمای ردیابی ها اثیری چین کدام ممکن است در شرق چین پرواز می کرد روز قبل از این (دوشنبه) در جهان ای کوهستانی در جنوب این ملت سقوط کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند اسکای نیوز، امتحان شده برای جستجو را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات سرنشینان هواپیما همزمان همراه خود این حادثه تحریک کردن شد. با این حال صبح در حال حاضر تلویزیون دولتی چین ادعا کرد کدام ممکن است لاشه هواپیما در محل حادثه پیدا شده است با این حال تاکنون هیچ خوب اجتناب کرده اند مسافران پیدا نشده اند.

این موقعیت یابی خوب خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.