سدهای شهر یزد در حال مقاوم سازی است


ابوترابی عضو شورای شهر یزد:
سازمان عمران شهرداری یزد در دو سیل بند شماره ۴ و ۱ اقدامات عمرانی از جمله بازگشایی معابر، مقاوم سازی سدها و سرریز اضافی سیل بند را انجام می دهد.

سیلاب بند شماره ۴ در دست ساخت و عملیات خاکی روی تاج آن و همچنین بازگشایی پل های سد خاکی شماره ۱ که در فاجعه سیل اخیر اردیبهشت ماه تخریب شد، در دست اجراست.
همچنین تعریض جاده هایی که شهر را در برابر سیل محافظت و محافظت می کند در دستور کار قرار دارد تا در زمان بارندگی اتفاقی نیفتد.
منطقه افسر خدمات شهری همچنین اقدام به پاکسازی مسیل ها و آبراهه های سطح شهر به ویژه زیرگذرها که دارای ارتفاعات مختلف بوده و موجب آبگرفتگی می شوند، می پردازد.

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.