ساختار تبلیغات دینی اصولگرا چگونه کار می کند؟احزاب ایرانی همواره به هیئت ها به عنوان بخشی از سازمان سیاسی خود نگاه کرده اند. چه زمانی که هیئت های موتلفه اسلامی پشتوانه مالی ستاد انتخابات بودند، چه زمانی که هیئت رزمندگان اسلام و مهدیه تهران محل سازماندهی گروه های تندرو بود و چه زمانی که روزنامه ایران ویژه نامه ای برای محمود کریمی منتشر کرد.

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.