زمان بندی مرحله سوم پرداخت سود سهام برای بازماندگان تحت تکفل


با پیگیری های به عمل آمده مقرر شد مرحله سوم پرداخت سود سهام عدالت به بازماندگان از روز یکشنبه دوم مردادماه آغاز شود.
مشمولان سهام برای عملکرد سال ۱۳۹۸ برای سهام یک میلیون تومانی حدود یک میلیون و صد هزار تومان و برای سهام ۵۳۲ هزار تومانی حدود ۵۸۰ هزار تومان دریافت کردند.

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.