زلنسکی از آلمان کمک خواست


زلنسکی از آلمان کمک خواست

رویداد۲۴ به نقل از سی‌ان‌ان، زلنسکی عالی کلیپ ۲۰ ثانیه‌ای از آژیر حمله اثیری چاپ شده کرد کدام ممکن است در آن دلیل می‌داد چگونه اوکراینی‌ها ساعت‌ها، زمان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفته‌ها صدا را شنیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پناهگاه رفتند.

او کیف را برلین جدید نامید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت کدام ممکن است آن را به راه گشاده رویی، احساسات، آزادی در میدان ها، صداقت مردمان، تجهیزات گلف ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمانی ها شبیه برلین است.

با این حال امشب از ساعت ۲۰ مقررات منع سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید در پایتخت اعمال تبدیل می شود.


به مطالعه یکپارچه دهید: روسیه در اوکراین به همان اندازه مکان پیش {می رود}؟


بمباران کیف کدام ممکن است از صبح تحریک کردن شد همچنان یکپارچه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حداقل ۸ نفر بر تأثیر گلوله باران عالی وسط کسب در کیف کشته شدند.

نظامی روسیه در امروز گفتن کرد کدام ممکن است اهدافی را در اوکراین همراه خود موشک های کروز هدف قرار داده است.

ایگور کوناسنکوف، سخنگوی وزارت حفاظت روسیه اظهار داشت کدام ممکن است وسط آموزش نیروی دریایی در نوالیوبومیرکا مورد حمله قرار گرفت.

وی اظهار داشت: موشک های کروز علاوه بر این عالی انبار مهمات اوکراینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقر عالی تیپ مکانیزه در نزدیکی روستای کلتن را مورد حمله قرار دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید منهدم کردند.

پس از حمله آلودگی هوا به وسط کسب کیف، وارد پایتخت از حداکثر.

روزنیکوف وزیر حفاظت اوکراین اظهار داشت: مدافعان ماریوپل عملکرد مهمی در خنثی کردن نقشه‌های دشمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تاخیر انداختن نیروهای روسیه در برخی بزرگراه‌ها داشتند.

او در صفحه fb شخصی اظهار داشت کدام ممکن است ماریوپل در امروز کیف، دنیپرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​اودسا را ​​نجات می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعداد انگشت شماری هزار نفر {در سراسر} اوکراین کشته شدند.

او اولتیماتوم به مردمان ماریوپل را در ساعت ۵ صبح در روسیه رد کرد.

در همین جاری، وزیر خارجه آلمان اظهار داشت کدام ممکن است اتحادیه اروپا کمک های پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلیحاتی به اوکراین را افزایش خواهد داد.

بیربوک به خبرنگاران اظهار داشت: ما بودجه کسب تسلیحات را ۱ میلیارد یورو افزایش خواهیم داد به همان اندازه آرم دهیم کدام ممکن است در همبستگی درست همراه خود اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت از غیرنظامیان هستیم.

این مکان عالی خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.