رنج دختران در کمپ های خصوصیکتامین در درجه اول یک بی حس کننده دامپزشکی است که توسط دامپزشکان برای بیهوشی اسب ها استفاده می شود. کتامین تازه وارد به صحنه مواد مخدر تفریحی نیست. در دو سه دهه اخیر در کلوپ ها، جشنواره ها، مهمانی ها و جشنواره های موسیقی منتشر شده است. محبوبیت این داروی نسبتا ارزان و بسیار خطرناک در بین نوجوانان و جوانان در سراسر جهان در حال افزایش است.

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.