راه رفتن سگ در خیابان جرم است


رئیس پلیس پایتخت:
اخیرا طرحی در ورودی پارک ها برای جلوگیری از ورود سگ ها به پارک ها اجرا شد و این طرح در بیشتر پارک های پایتخت در حال اجراست.
اگر شهروندی در آپارتمان ها احساس ناراحتی و ترس از حضور سگ داشته باشد می تواند به سامانه ۱۱۰ اطلاع دهد و قطعا پلیس در این زمینه سریعاً اقدام خواهد کرد.

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.