دکتر هادیلو


دکتر منصور هادیلو وی یکی اجتناب کرده اند بخش های جراحی پلاستیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای ۱۵ سال سابقه در زمینه جراحی شکوه است. جراحان دکتر.

یکی اجتناب کرده اند دکتر. جراحی های {انجام شده} توسط هادیلو برای ادغام کردن طیف گسترده ای از جراحی های سینه شبیه پروتز سینه، ماموپلاستی، لیفت سینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر جراحی های شکوه شبیه رینوپلاستی هر دو رینوپلاستی، لیفت بازو، تامی تاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر جراحی های شکوه می باشد.

بازخورد به Dr. منصور هادیلو

برای تبصره بازخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوی کارهای دکتر. برای دیدن هادیلو می توانید به صفحه اینستاگرام وی به معامله با lipo_kamraniyeh مراجعه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تبصره الگوی کارهای در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بازخورد دیگران، جراحی های شکوه را انجام دهید.

دکتر شماره تلفن هادیلو

برای ایجاد وقت توصیه خصوصی می توانید همراه خود شماره های زیر نوبت بگیرید

۰۹۰۳۶۶۴۴۱۵۹

۰۲۱۸۸۲۰۳۴۳۶

معامله با مطب دکتر منصور هادیلو

جهت توصیه خصوصی همراه خود معامله با مطب دکتر منصور هادیلو در برج پالادیوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند توصیه خصوصی در هنگام تبصره الگوی کارها باید همراه خود شماره های حاضر شده هماهنگ شود.بازدید پست:
۴

این موقعیت یابی عالی خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.