احمد مازنی نماینده اصلاح طلب مجلس دهم گفت: منصفانه ترین نقدها به دولت سیزدهم و مجلس یازدهم و وحدت قوا در یک سال اخیر پس از انتخابات ریاست جمهوری نشان از وحدت قدرت برای حل مشکلات مردم داشت. شرق گفت: این فرضیه درست نبود. زیرا عملکرد دستگاه های اجرایی واحد نه تنها مشکلی را حل نکرد، بلکه مشکلات کشور را افزایش داد.»

این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، مذاکرات وین یکی از موضوعات اصلی در دستور کار بود. توافقی که دولت دوازدهم در روزهای گذشته در آستانه امضای آن بود. در این دولت تمایل به احیای برجام وجود داشت، اما مقاومت شد و اجازه ندادند».

وی افزود: دولت سیزدهم تا به امروز نه تنها به توافق نرسیده است، بلکه ابهاماتی را نسبت به توافق ایجاد کرده است و هنوز سرنوشت توافق مشخص نیست.

مازنی صدور «مصوبه شورای استانداری علیه نظام جمهوری اسلامی در دولت سیزدهم» را «هشدار به کشورمان» در این دولت خواند.

این نماینده مجلس دهم همچنین به دیگر شعارها و وعده های دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: برای حل مشکل گرانی و گرانی وعده هایی داده شد و امروز این شعارها در فضای مجازی دست به دست می شود. نامزد سیزدهم وعده داد که این مشکلات را حل کند و وعده کار، ازدواج و خانه را سر داد. اما آنها هنوز این کار را نکرده اند. ما شاهد افزایش چند برابری قیمت محصولات مختلف هستیم.

این فعال سیاسی منتقد دولت ادامه داد: ادعا شده بود که دولت قبل هیچ برنامه ای برای اداره کشور نداشته است، اما آنچه مشاهده می کنیم این است که ۱۳ نیز فقط یک سطر از آن طرح را شامل می شود: شاهد برنامه دولت یا تصمیم مجلس باشید.»

وی با انتقاد از برنامه عملیات اقتصادی دولت گفت: برنامه مشخصی در این زمینه وجود ندارد. اگر نام برنامه اقتصادی روی آن باشد حتما در بین اقتصاددانان کشور آمده است. باید مشخص شود این برنامه اقتصادی بر اساس کدام نظریه اقتصادی است؟ آیا مبتنی بر اقتصاد لیبرال یا جهادی یا ترکیبی از این دو نظریه است یا بر اساس اقتصاد مستقل؟

مازنی گفت: برنامه ششم توسعه تمام شده و مدتی است که خبری از برنامه هفتم نیست. در حالی که باید برنامه هفتم تهیه و ارائه می شد و گزارش عملکرد برنامه ششم خوانده می شد، اما خبری از آن نیست.»

وی گفت: ما در شرایط سخت تحریم هستیم و باید راهی برای شکستن تحریم ها وجود داشته باشد. کسانی که تحریم ها را یک موهبت و فرصتی برای مخالفت با شورای امنیت سازمان ملل می دانستند، اکنون نیز به عنوان یک تیم مذاکره کننده برای موفقیت در مذاکرات مستقر شده اند. اما موضوع شکستن تحریم ها یا توافق هسته ای نیست.

وی همچنین به یکی از نکات مثبت دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: البته دولت سیزدهم توانست با برخی از کشورهای منطقه روابط دوستانه برقرار کند.

مازنی ادامه داد: این مبادلات بین ایران و چند کشور همسایه در دنیایی که بسیار بزرگ است و همه کشورهای صاحب قدرت و ثروت در آن تأثیر می‌گذارند، در صورتی مفید خواهد بود که بتواند بن بست ایران و غرب را باز کند. اما فقط خواستن ارتباط با این همسایگان که برخی از آنها زبان به ابرقدرت ها باز می کنند، کارساز نیست.»

نماینده اصلاح طلب مجلس دهم، وحدت قوه مجلس و دولت سیزدهم در حوزه سیاست داخلی و خارجی را مؤثر ندانست و گفت: استدلال کسانی که مردم را به رأی دادن به وحدت تشویق کردند، معتبر نیست. مصداق قدرت بود و راه حل جامعه بحث بی نتیجه بود، دود در چشم مردم بلند می شد.