در حال مرگ ۲ خوزستانی بر تأثیر گازگرفتگی


سرپرست روابط کلی وسط مدیریت حوادث را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوریت های پیش بیمارستانی دانشکده علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اجتناب کرده اند فوت ۲ نفر بر تأثیر مسمومیت همراه خود CO در دهدز خبر داد.

عارف شرهانی تصدیق شد: ساعت ۱۶:۵۰ در لحظه (۲۸ اسفند) پس اجتناب کرده اند تصمیم همراه خود اورژانس ۱۱۵ مبنی بر مسمومیت ۲ نفر همراه خود سوخت CO در پیون دهدز، بلافاصله تکنسین های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در پی این حادثه خوب خانم و مرد مسموم شدند کدام ممکن است متاسفانه جان باختند.

این مکان خوب خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.