درخواست شهروند خبرنگار برای تبدیل میدان به تقاطع در بزرگراه امام علی مشهد + پاسخسفارت شهروندی:

گفته می شود برخی از میدان های شهر دیگر به عنوان میدان عمل نمی کنند. زیرا منجر به ترافیک سنگین می شوند. رابط دانش آموز و معلم نمونه موفقی از این پیشنهاد است. بهتر است تمام میادین اتوبان امام علی (ع) را به چهارراه تبدیل کنید.

پاسخ مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد:

حذف میادین سطح شهر و تبدیل آنها به تقاطع مستلزم بررسی دقیق کارشناسی در زمینه های مختلف حمل و نقل، معماری، شهرسازی و … است.

علی سمیعی تصریح کرد: تصمیم گیری در این بخش تنها در اختیار سازمان حمل و نقل نیست و همه بخش ها باید برای تبدیل میادین به معابر نظر کارشناسی بدهند.

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.