دانشگاه شهید چمران اهواز در ۲۵ رشته هیات علمی پذیرش می کند


دکتر سیدابراهیم موسوی قهفرخی با بیان اینکه دانشگاه در ۴۳ رشته نیاز به جذب هیات علمی اعلام کرده است، اظهار داشت: درخواست های لازم به دفتر کارگزینی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال شده و این اداره در ۲۵ رشته جذب نیرو را تایید کرده است. در دو مناقصه

وی افزود: فرآیند جذب هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز بر این اساس است که نیازهای دانشکده ها قبل از اعلام فراخوان در گروه های مختلف بررسی و پس از اولویت بندی در دفتر کارگزینی مرکز و بررسی با همکاری مورد بررسی توسط معاونت آموزشی و پرورشی.

رئیس دبیرخانه هیئت جذب دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: پس از اولویت بندی های لازم و بر اساس مهلت اعلام شده، درخواست ها به اداره کارگزینی ارسال و سپس نرخ جذب هر دانشگاه اعلام می شود. در صورتی که درخواست پذیرش در دوره بیش از حد نصاب در نظر گرفته شده باشد، مجدداً اولویت های پایه با هماهنگی دانشکده های دفتر کارگزینی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام خواهد شد.

موسوی قهفرخی ادامه داد: دفتر کارگزینی وزارت عتف فراخوان های استخدامی را در اردیبهشت و آبان منتشر می کند و پس از تکمیل ثبت نام، اسامی به دبیرخانه جذب دانشگاه ها ارسال می شود. پس از تکمیل پرونده ها، حداقل سه برابر ظرفیت اعلام شده در کارگروه علمی و عمومی دانشگاه آورده و نتایج توسط کمیته اجرایی دانشگاه رسیدگی و به دفتر کارگزینی وزارتخانه اعلام می شود. علوم پایه.

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.