خوشحال از گیلانی ها در مسابقات آسیایی در آب های آرام | سه مدال طلای تولید دیگری نیز کسب شد


گیلانی ها همچنان به مسابقات آسیایی در آب های آرام خوشحال از می کنند. سه مدال طلای تولید دیگری خرد کردن قهرمانی آسیا اقیانوسیه به ورزشکاران گیلانی رسید.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا ، در یکپارچه مسابقات خرد کردن در آب های آرام قهرمانی آسیا بعدازظهر در امروز در پاتایا تایلند در منطقه بانوان الناز شفیعیان اجتناب کرده اند گیلان در کایاک انفرادی ۱۰۰۰ متر همراه خود زمان ۴ دقیقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲ ثانیه برگزار تبدیل می شود. ۶۳۸ صدم سریعتر اجتناب کرده اند سایر رقبا به مدال طلا انگشت کشف شد.

علاوه بر این در کایاک ۴ نفره پسران نیروی کار سراسری آب های آرام کشورمان کدام ممکن است علی آقا میرزایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیمان قویدل اجتناب کرده اند گیلان در آن حضور داشتند همراه خود زمان ۳ دقیقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ ثانیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۷ صدم ثانیه به مدال طلا انگشت کشف شد.

پیش اجتناب کرده اند این در مسابقات صبح علی آقا میرزایی در کایاک ۲۰ متر انفرادی مدال طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیمان قویدل در کایاک ۲ نفره به مدال برنز انگشت یافتند.

شکاف
این مکان منصفانه خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.