خوردن ۱۱۳ میلیون لیتر بنزین در دومین روز نوروز – اقتصاد برتر


اقتصاد برتر

مدیرعامل نمایندگی سراسری منتشر شده فرآورده های نفتی اجتناب کرده اند خوردن ۱۱۳ میلیون لیتر بنزین در دومین روز فروردین ۱۴۰۱ خبر داد.

تهران – بالا اقتصاد – ۱۲ فروردین ۱۴۰۱

به گزارش #اقتصادبر به نقل اجتناب کرده اند جامعه {اطلاع رسانی} نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت (شانا)، کرامت ویس کرمی افزود: معمول خوردن بنزین در ملت اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند ۹۰ به همان اندازه ۱۱ فروردین ۱۳۸۰ ۱۱۲ میلیون لیتر در روز {بوده است}.

مدیرعامل نمایندگی سراسری منتشر شده فرآورده های نفتی تصریح کرد: خوردن بنزین ملت در دومین روز فروردین ۱۴۰۱ نسبت به ۸۹ میلیون لیتر در روز اول فروردین ۲۳ میلیون لیتر افزایش کشف شد.

خوردن بنزین ملت در ۱۹ مارس ۲۰۱۴ به رکورد ۱۳۱ میلیون لیتر رسید. وزیر نفت روز دوشنبه (اول فروردین ۱۴۰۱) در بازدید سرزده اجتناب کرده اند وسط کشتیرانی نمایندگی سراسری منتشر شده فرآورده های نفتی، معمول گلوله کردن روزانه ۱۱۶ میلیون لیتر بنزین در ملت را طی روزهای ۲۵ به همان اندازه ۲۶ اسفندماه ادعا کرد. ۲۰۰۱ کدام ممکن است نسبت به مدت درست مثل در سال ۱۹۹۹ (۱۶-۱۷ مارس) ۲۳ نسبت مرتفع است.

این موقعیت یابی خوب خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.