خواص زردچوبه برای بدن چیست؟


زردچوبه به عنوان یک ادویه می تواند بهترین مکمل غذایی باشد. . بیشتر این مزیت ها بدلیل وجود یک ترکیب فعال بنام کورکومین است. دراینجا می آموزیم که علم درباره زردچوبه و کورکومین و نیز مزیت های د میت های تد وچ چی.

خواص زردچوبه و کورکومین چیست؟

زردچوبه ماده ای است که باعث رنگ زرد آدویه کاری می شود. هزاران سال است که هندیان از زردچوبه به عنوان ادویه و گیاه دارویی استف استف آخرینا علم به ادعاهای قدیمی درباره اینکه زردچوبه حاوی ترکیباتی با خواص درمانی است، رجوع کرده است. کورکومین یک ترکیب فعال در ردچوبه است که ضدالتهابی قوی دارد و یک آنتی اکسیدان بسیار قوی است.

دراینجا با خواص زردچوبه و کورکومین برای سلامتی اشاره می کند:

۱. زردچوبه حاوی ترکیبات زیست-فعال با خواص درمانی است.

با این حال میزان کورکومین در زردچوبه زیاد نیست و این میزان برحسب وزن حدود ۳ درصد است. اکثر مطالعات روی این گیاه از عصاره زردچوبه که حاوی کورکومین است با دوزهایی که معمولاً بیشتر از ۱ گرم روز است، استفاده کرده اند. رسیدن به این سطح با استفاده از ادویه زردچوبه در پخت موادغذایی بسیخت سار . به همین دلیل است که برخی افراد از مکمل ها را انتخاب می کنند. با این حال کورکومین بدرستی جذب جریان خون نمی شود. اگر بخواهیم کامل کورکومین را تجربه کنیم، لازم است بدن بدن را بهبود بخشد.
مصرف کورکومین با فلفل سیاه که حاوی پیپرین است دسترسی به آن را افش میش میش. پیپرین یک ماده طبیعی است که جذب کورکومین را تا ۲۰۰۰ درصد تقویت می کند. در واقع بهترین مکمل های کورکومین حاوی پیپرین هستند که همین ماده هستند، آنها راتر می کنند.
کورکومین یک ماده محلول در مصرف به این معناست که تجزیه می شود و در مقابل یا روغن حل می شود. به همین دلیل است که مصرف مکمل های کورکومین با یک غذای پرچرب برسیطسی

۲. کورکومین یک ترکیب ضدالتهابی طبیعی است

بسیار مهم است که در مقابله با افراد بیگانه کمک می کند و در ترمیم و جراحات در بدن نقش دارد. چرا که مزد حاد و کوتاه مدت مفید است اما در صورت ممکن می تواند باعث نگرانی شود که به یک مککلمن در مید و به بافت های بدن حمله کند. برنامه مزبور براین باورند که می تواند در برخی بیماری ها نقش داشته باشد که از جمله می توان به بیماری های زیر اشاره کرد:

  • بیماری سرطان
  • سرطان
  • سندروم متابولیک
  • بیماری آلزایمر
  • بیماری های تحلیل رونده

به همین دلیل است که هرکاری که می تواند در مقابله با درمان با مزمن کمک کند، در پیگگیری و درمان این بیماری مهم است. موضوعی که پاسخ چندبعدی است و هیچ ساده ای ندارد اما نکته کلیدی درباره کورکومین نیست که این ترکیب، یک ماده زیست-فعال است که می تواند با مقابله کند. با این حال لازم است از دوزهای بسیار بالا استفاده شود تا به نتا۪۪ د،س۪ درمب.

۳. زردچوبه می تواند مقاومت کندان بدن را افزایش دهد

یکی از مکانیسم‌هایی که باعث پیری و بیماری‌های بیشتری می‌شود. آسیب‌های اکسیداتیو دربرگیرنده رادیکال‌های آآاد است که مولکول‌های بسیار واکنشی هستند که با الکترون‌های آداد واکنش می‌دهند. DNA آنتی اکسیدان ها به این دلیل مفید هستند که از بدن در برابر رادیکال های آداد حفاظت می کنند. کورکومین یک آنتی اکسیدان قوی است که می تواند رادیکال های آآآ را بدلیل ساختار شیمیاییشان خنثی کند.
به علاوه تحقیقات حیوانی و سلولی نشان می‌دهد که کورکومین ممکن است عملکرد رادیکال‌های آآاد را در آن قرار دهد و عملکرد دیگر آن‌ها را تحریک کند. لازم است برای اثبات این مزیت ها مطالعات بالینی بیشتر انجام شود.

۴. کورکومین می تواند فاکتور نوتروفیک مشتق شده از مغز را تقویت کند.

قبل از اینکه آیا دانشمندان به درک بهتری از نورون برسند، براین باور بودند که نورون بعد از دوران کودکی قادر به تقسیم و تکثیر نیم و تکثیر بود. با این حال آنها می دانند که چنین چیزی صحیح نیست. نورون ها قادرند اتصالات را جمع آوری کنند و در نقاط معینی از مغغض می شوند و تعداد آنها افزایش می یابد. یکی از محرک های اصلی این فرآیند، فاکتور نوتروفیک مشتق شده از مغز (BDNF). این یک ژن است که در ساختن پرورشی که مسئول تقویت حیات نورون هس٪ت، ت خی است پرورش Bdnf در عملکرد حافظه و نقش دارد و می توان آن را مناطقی از مغغ که مسئول نوشیدن، نوشیدن و وزن بدن است، پیدا کرد. بیشتر اختلالات مغغی با کاهش میزان رشد bdnf از عوارض افسردگی و بیماری آلزایمر ارتباط دارند. مطالعات حیوانی نشان می دهد که کورکومین ممکن است سطح BDNF در مغز را افزاهش دیش باشد.

بنابراین کورکومین می تواند در کاهش انداختن یا حتی معکوس کردن روند بیماری ها و کاهش عملکرد مغغ در ارتباط با سن کنترل باشد. از آنجایی این مطالعات روی حیوانات انجام شده است که می تواند نتایج را برای انسان ها بکار برد. کورکومین می تواند به بهبود حافظه و توجه کمک کند که این برنامه آن را بر سطح Bdnf منطقی نشان می دهد. با این حال بیشتر برای اثبات این موضوع نیاز است.

۵. کورکومین می تواند خطر ابتلا به بیماری را کاهش دهد

بیماری بیماری اولین دلیل علت مرگ ومیر در جهان است. مطالعات، کورکومین را برای چندین دهه است که مورد مطالعه قرار داده اند و اطلاعات زیادی درباره آن کسب کرده اند. جای تعجب نیست که بیماری یک بیماری بسیار پیچیده است و عوامل گوناگونی به آن می‌رسد. کورکومین ممکن است به معکوس کردن مراحل بیشتر در فرآیند بیماری قلبی کنک. شاید مزیت اصلی کورکومین در رابطه با بیماری بیماری، بهبود عملکرد اندوتلیوم-جداره بدن و رگ های خون است.
نارسایی اندوتلیوم یکی از محرک های اصلی بیماری قلبی است که این اتفاق می افتد که اندوتلیوم به تنظیم فشارخون، انعقاد خون و دیگر فاکتورها نباشد. مطالعات متعدد نشان می دهد که کورکومین می تواند بهبود یابد. به علاوه یک مطالعه نشان داد که کورکومین به اندازه ورزش برای زنثن یارس یارس. به علاوه کورکومین می تواند به کاهش و اکسایش که می تواند در بیماری سرطان نقش داشته باشد، کمک کند. در یک مطالعه روی ۱۲۱ نفر که تحت عمل جراحی بایپس شریان کرونری قرار گرفتند، آنها را به دو گروه دارونما یا گروه آزمایش تقسیم کردند که گروه آزمایش، ۴ کورکومین گرم را چند روز قبل و بعد از جراحی انجام دادند. نتایج نشان داد که گروه کورکومین، خطر حمله قلبی در بیمارستان به میزان ۶۵ درصد را تجربه کرد.

خواص زردچوبه

۶. زردچوبه ممکن است به از سرطان کمک کند.

سرطان یک بیماری است که با رشد غیرقابل کنترل تشخیص داده می شود. سرطان انواع گوناگونی دارد و به نظر می رسد که تحت تأثیر مکمل هاۯ کورنشکومی باشد کورکومین به عنوان یک ماده درمان سرط Rev مورد مطالعه قرار و یافته ها نشان می دهد که این ماده بر رشد و پیشرفت سرطان تأثیر دارد.

مطالعات نشان دادند که کورکومین می تواند در موارد زیر مفید باشد:

که آیا دوز بالای کورکومین -ترجیحا با یک تقویت کننده جذب مثل پیپرین-می تواند به درمان سرطان در انسان کمک کند، هنوز بدرستی مورد مطالعه قرار نگرفته است. با این حال، نشان می دهد که کورکومین ممکن است از سرطان بخصوص سرطان های دستگاه گوارش مانند سرطان کالورکتال پیگگیری کند. در یک مطالعه ۳۰ روزه روی ۴۴ مرد با ضایعاتی در کولون که گاهی به ضایعات سرطانی تبدیل می شوند، مصرف ۴ گرم کورکومین در روز، تعداد ضایعات را تا ۴۰ درصد کاهش می دهد.

۷. کورکومین می تواند در درمان بیماری آلزایمر مفید باشد

بیماری آلزایمر شایعترین نوع دمانس (زوال عقل) است که می تواند به ۷۰ درصد دمانس (زوال عقل) شود. درمان برخی از علایم بیماری ها درد اما هیچ دارویی برای بیماری آلزایمر وجود ندارد. به همین دلیل است که مهم است از این بیماری بسیار مهم است. خبرهای خوبی درباره درمان این بیماری شنیده شده است زیرا شواهد نشان داد که کورکومین از سد خونی -مغغی عبور می کند. مشخص شده است که و افرادی که در بیماری آلزایمر نقش دارند و کورکو مفیدی برای هردو دارد. به علاوه ویژگی اصلی بیماری آلزایمری آلزایمر، ساختن تولیدات بنام پلاک های آمیدیدی است. مطالعات نشان می دهد که کورکومین می تواند به پاک شدن این پلاک ها کمدک ک. این که آیا کورکومین می تواند سرعت پیشرفت بیماری آلزایمر را کند و آهسته کند و یا حتی روند آن را معکوس کند، هنوز مشخص نیست و نیاز به مطالعه دارد.

۸. بیماری آرتروز به مکمل های کورکومین پاسخ خوبی می دهد

آرتروز یک بیماری شایع در غربی است. آرتروز انواع مختلفی دارد که اکثر آنها باعث مفاصل می شوند. با توجه به اینکه کورکومین یک ترکیب ضدالتهابی قوی است، ممکن است ممکن است هنڈکر.ڲ.ک در واقع مطالعات متعدد نشان می دهد که یک رابطه بین کورکومین و آراردج.رج. در مطالعه روی افراد مبتلا به روماتوئید روماتوئید آرتروز، کورکومین حتی درمان از داروی ضدالتهابی بود. .

آسنا با مکمل مناسب برای آرتروز قرص پریفلکس پلاس هلث برست

۹. کورکومین برای افسردگی مفید است

کورکومین امیدهایی را برای درمان مشکل ایجاد کرده است. در یک کارآزمایی کنترل شده، ۶۰ بیمار افسرده به طور تصادفی به سه گروه دقس. گروه اول، داروی روزاک را دریافت کرد. گروه دوم ۱ گرم کورکومین را دریافت کرد و گروه سوم داروی پروزاک و کورکومین را دریافت کرد. بعد از ۶ هفته، کورکومین به همان اندازه داروی پرواز باعث بهبود شد. گروهی که ترکیبی از داروی پرواک و کورکومین را دریافت کرد، بهترین نتایج را نشان داد. بر اساس این مطالعه کوچک، کورکومین به اندازه‌های درمان درمان است. کاهش با کاهش سطح BDNF و کوچک شدن هیپوکامپ ارتباط دارد. هیپوکامپ یک ناحیه از مغز است که در ذهن و نقش دارد. کورکومین می تواند به تقویت سطح BDNF و معکوس کردن برخی از این تغییرات کمک کند. برخی شواهد نشان می دهد که کورکومین می تواند ناقلان عصب یعنی سرتونین و دوپامین را تقویت کند.

۱۰.کورکومین ممکن است در دستیابی به فرآیندهای پیری و مقاب بیری و مقابله با بیماری های مزمن مرتبط با سن کمک کند.

اگر کورکومین می تواند به بیماری بیماری، سرطان و آلزایمر کمک کند، ممکن است مزیت هایی برای طولانی شدن عمر داشته باشد. این نشان می دهد که کورکومین ممکن است به عنوان یک مکمل ضدپیری دارای خاصیت خاصی باشد. با توجه به این که آیا اکسایش و فرآیند فرآیندی نقش دارند، کورکومین ممکن است موردی داشته باشد که از بیماری پیگگیری کند.

تنظیم: زهرا محبی(کارشناس ارشد تغذیه)
منبع: healthline

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.