خرده ها تبدیل به یک نفرین در زندگی مستاجران شد
اقتصاددانان بر این باورند که تورم و قیمت های بالا باعث ایجاد مشاغل کاذب بسیاری شده است. آخرین کاری که این روزها سر و صدای زیادی به پا کرده است، تخلیه مستاجرانی است که با افزایش قیمت ملک و افزایش اجاره بها، آگهی ها و شماره تلفن های آنها اکنون در سطح شهر دیده می شود.

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.