خانی مدیرعامل تاپیکو شد


تبیر ۲۴»مسعود اسمخانی مدیرعامل هلدینگ تاپیکو (تامین نفت، سوخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتروشیمی) شد.
در مونتاژ ای همراه خود حضور دکتر. مصطفی زهتابیان، معاون رئیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضو هیئت مدیره نمایندگی تامین اجتماعی (شستا)، دکتر اسمخانی شناخته شده به عنوان مدیرعامل هلدینگ تاپیکو منصوب شد.

مراسم تکریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه مدیرعامل جدید هلدینگ تاپیکو همراه خود حضور اعضای هیئت مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران این نمایندگی برگزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسعود اسمخانی روی کار به اینجا رسید.

هلدینگ تاپیکو بهترین هلدینگ ملت اجتناب کرده اند تذکر انتخاب محصولات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای ۸۷ نمایندگی تابعه در صنایع نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پالایش، پتروشیمی، شیمیایی، سلولزی، لاستیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها مهندسی است.
مسعود اسمخانی متولد ۱۳۵۹ اجتناب کرده اند نخبگان ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای اثبات دکتری مهندسی مکانیک اجتناب کرده اند دانشکده علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت ایران است.
در اطلاعات ماهر شخصی، دکتر. اسمخانی مدیرعامل گروه پتروشیمی اسپک، رئیس پتروشیمی پرسپولیس، عضو هیئت مدیره پتروشیمی گچساران، مدیرکل نمایندگی های نیروگاهی، مدیریت گروه نمایندگی های مپنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه نشاط اتمی ایران است.
تدریس در دانشکده علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه چندین کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بیش اجتناب کرده اند ۳۰ مقاله آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان در زمینه کامپوزیت های پلیمری اجتناب کرده اند اطلاعات آموزشی پژوهشی وی است.

این مکان خوب خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.