حمایت اجتناب کرده اند ساخت سرلوحه این سیستم های مقامات {خواهد بود}


آیت الله رئیسی در اولین پیام نوروزی در مسجد اعظم خرمشهر:

رئیس جمهور همراه خود خاص اینکه انشاءالله امسال موضوع اول ما اشتغال است، تصریح کرد: بیکاری منشأ همه بلایای مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند ساخت سرلوحه این سیستم های مقامات {خواهد بود}.

آیت الله دکتر سیدابراهیم رئیسی در اولین پیام نوروزی شخصی به ملت ایران در مسجد کامل خرمشهر همراه خود خاص اینکه امسال با بیرون شک نتیجه ایستادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایستادگی ملت ایران را خواهد دید، گفت: آنها خستگی ناپذیر ایران را اقتدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت کردند. هیچ ملتی با بیرون امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده حداکثری اجتناب کرده اند دارایی ها انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص به چیزی نرسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرن جدید باید تحریک کردن در اطراف جدیدی اجتناب کرده اند کار سازنده، مفید، پربار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلی برای {همه ما} باشد.
محتوای متنی مناسب اولین پیام نوروزی رئیس جمهور به رئوس مطالب زیر است:
ای گردباد دل را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه
هر دو ارباب عصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز
ای مبدل روزگار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط
وضعیت شخصی را برای بیشتر شدن اصلاح دهیم
به تماس گرفتن خدا
الحمدلله پروردگار جهانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسول خدا (صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم) است.
فرارسیدن عید مبارک نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیای شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن سال ۱۴۰۱ هجری شمسی را ارائه می دهیم ملت گران ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس معظم انقلاب اسلامی صمیمانه تبریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهنیت عرض می نمایم.
مصادف شدن عید سعید فطر همراه خود سعادت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) همراه خود تحریک کردن سال جدید را به فال نیک می دانم. رحلت حضرت ولی عصر (عج) را اجتناب کرده اند خداوند متعال خواستارم.
نوروز تصویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبلور تمدن ارزشی است. تمدنی سنت ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید روح گرا کدام ممکن است بالا سنت تقوا، دوستی خانوادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلح است.
نوروز امسال دوم عرضه قرن است. به طور گسترده قرن چهاردهم قرن انقلاب اسلامی ملت گران ایران بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ملت در گذشته تاریخی ابدی {خواهد بود}. انشاءالله قرن بلند مدت، قرن مقدمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتلای تمدن ایرانی اسلامی برآمده اجتناب کرده اند انقلاب شکوهمند اسلامی {خواهد بود}.
قرنی کدام ممکن است افراد مسلمان ایران به مدیریت امام خمینی رحمه الله اجتناب کرده اند سلطه پوچی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استبداد رهایی یافتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استقرار افراد سالاری دینی در نظام مقدس اسلام استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی را تثبیت کردند.
ملت گران را انتخاب کنید و انتخاب کنید قهرمان ایران، «همین جا» تصویر از دوام شماست. مسجد کامل خرمشهر.
شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب جهان در هشت سال نبرد مجبور در جبهه مقابل استقلال ایران ایستادند با این حال در این زمان برای کار با هم همراه خود ایران به رقبا می پردازند. این عظمت ملت عظیم ایران است.
ملت ایران همراه خود سربلندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت استقلال شخصی سطوح دردسرساز تاریخی را پایین بالا گذاشته است. در واقع ادامه دارد کودک دشمن برایش ناشناخته نیست.
قرن پانزدهم قرن نقشه برداری پرانرژی ملت ایران هر دو به عبارتی قرن ایران اسلامی است.
همه اقوام ایرانی اعم اجتناب کرده اند فارس، لور، کرد، آذربایجانی، بلوچ، عرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکمن همگی در خدمت این آرمان سراسری هستند. {همه ما} منصفانه خانوار هستیم همراه خود منصفانه آینده مشترک، خانوار ایرانی.
در هفت ماه پس اجتناب کرده اند تحریک کردن به کار، مقامات وقف شخصی را برای انجام آنچه می گوید آرم داده است.
آگاه ایم به یاری خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاری افراد به لطف خدا کرونا را مهار می کنیم. ما گفتیم کدام ممکن است ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد را معطل نمی کنیم، همه دیدند کدام ممکن است در مذاکره را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند ابزارهای سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی برای تعمیر جرم تحریم ها بر خنثی سازی تحریم ها هدفمند شدیم. همه اجتناب کرده اند شبیه به ماه های اول دیده اند کدام ممکن است به لطف خداوند متعال را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد چگونه قابلیت های معلق را پرانرژی کردیم. خوشبختانه این دوران سیگنال هایی اجتناب کرده اند انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این افزایش قابل ملاحظه خوب ارزش خرید و فروش خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات غیرنفتی را آرم می دهد. ما خرید و فروش همراه خود همسایگان شخصی را به نفع افراد افزایش دادیم. گفتیم هدف بی نظیر مقامات مهار تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای پوشش های تورمی است. همراه خود توفیق خداوند این حرکت تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این زمان نرخ تورم در سه ماهه پایانی سال کاهش کشف شد. آمار این اعلام کردن را تایید می تدریجی.
آگاه ایم چرخ ساخت را به زور حرکت می دهیم. آمارهای مناسب فعلی به همان اندازه نوک سه ماهه سوم آرم می دهد کدام ممکن است انبساط مالی اجتناب کرده اند ۵ سهم فراتر گذشت است.
آگاه ایم اجتناب کرده اند همه قابلیت های ملت برای تسریع در پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود ملت استفاده خواهیم کرد. همه شاهد بودند کدام ممکن است مسیری برای خدمت به نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی به راحتی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه همراه خود هم بازو به کار شدیم. در این زمان همه نهادهای انقلاب اسلامی در امتداد طرف مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه در امتداد طرف افراد ایستاده اند.
برخلاف روزی کدام ممکن است مسئولان مدام اجتناب کرده اند منبر های افراد علیه یکدیگر تهمت می زدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد را درگیر می کردند، همراه خود همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق قوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه نهادها سعی شد اختلاف نظرها به دوره ها کارشناسی منتقل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید منبر ها متورم شود. اجتناب کرده اند مسئولان امر روحیه امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همگرایی را برای رفع مشکلات ملت دمیده کنند.
ما آگاه ایم کدام ممکن است مزیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی افراد را همراه خود هیچ عامل تخفیف نمی کنیم. همه دیدند کدام ممکن است ما آسانسور توان دفاعی، موشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضایی ملت را در میل قرار دادیم از ایمنی ملت در میل است.
امیدواریم مقامات ما منصفانه مقامات عادل باشد. به وعده های داده شده در پایان حرکت کنید.
مقامات ممکن است اجتناب کرده اند دیپلماسی پرانرژی برای بازگرداندن تعادل در امور خارجی استفاده کرده است. بهترین دستاورد این ملت در سال های جدیدترین شکست مفتضحانه پوشش فشار حداکثری آمریکا {بوده است} کدام ممکن است همراه خود از دوام افراد ایران قابل انجام شد.
افراد گران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجیب ایران
ما آغاز به هدایت ملت در مسیر درست حرکت کنید مناسب کرده ایم. ما آینده ملت را به بازو بیگانگان نخواستیم. ما دوگانه گرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدایی را کدام ممکن است توانایی ملت را تضعیف می تدریجی جدا می گذاریم. ما آرم دادیم کدام ممکن است توانایی میدانی به نفع توانایی دیپلماسی است. دیپلماسی ممکن است برای بهزیستی مفید باشد. ما روابط خارجی را در خدمت اقتصاد محله قرار داده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این معنای مقامات تغییر آفرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادلانه است.
ملت گران ایران
من می خواهم فوراً متوجه مبارزه کردن ممکن است هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سفرهای استانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخوردهای کلی همراه خود افراد آن را حساس می کنم.
در ۷ ماه کار مقامات امتحان شده های زیادی برای افزایش وضعیت معیشتی افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت تورم صورت گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قشر مستضعف نیز ملاحظه ویژه ای داشته ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشاالله همچنان شکسته نشده خواهیم داد.
در زمان تحریک کردن به کار مقامات، متنوع اجتناب کرده اند کارگاه های تعطیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه تعطیل ساخت را اجتناب کرده اند بالا گرفتند.
امسال انشالله اولین موضوع ما اشتغال است. بیکاری سرچشمه همه بلایای مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند ساخت در اصل کار مقامات قرار خواهد گرفت.
{در این} مدت این سیستم های زیادی همچنین چالش های عظیم سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید چالش های قلمرو ای به پایان رسید.
در بخش ساخت مسکن، کشتی همراه خود تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اشتغال اقداماتی {انجام شده} است کدام ممکن است نتایج آن سریع در ملت نمایان می تواند.
به حول را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوه الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون شک امسال ملت ایران نتیجه استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایستادگی آنها را خواهد دید. مشابه قبلی، نتایج استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام آنها روشن شده است.
امیدوارم سال جدید سال نوک کرونا {در سراسر} جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوک نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آوارگی در همه کشورهای جهان باشد.
اولین پیام نوروزی من می خواهم شناخته شده به عنوان خادم جمهوری اجتناب کرده اند این مرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوم، اجتناب کرده اند کشوری عزیزتر اجتناب کرده اند جان ایران پایین، به معنای واقعی کلمه هستند پیامی اجتناب کرده اند امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده مستمر برای جمع کردن ایرانی محکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلی است. هیچ ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشوری با بیرون امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده حداکثری اجتناب کرده اند دارایی ها انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص به چیزی بازو نیافته است. سال جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرن جدید باید سرآغاز در اطراف جدیدی اجتناب کرده اند کار سازنده، مفید، پربار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلی برای {همه ما} باشد.
یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری همه مجاهدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگرانی کدام ممکن است در قرن جدیدترین برای سربلندی اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران گران جنگیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در رأس آنها امام بزرگوارمان کدام ممکن است بی شک خورشید تابان قرن چهاردهم است را گرامی می دارم.
عید نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن سال نو را بار تولید دیگری ارائه می دهیم اعضای خانواده تبریک می گویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای همه ممکن است در سال نو آرزوی موفقیت، بهزیستی، لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروزی دارم.

این موقعیت یابی منصفانه خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.