حضور یحیی گل محمدی در مونتاژ کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال


سرمربی گروه فوتبال پرسپولیس پس اجتناب کرده اند نبرد همراه خود داور دربی پایتخت ۹۸ در مونتاژ کمیته انضباطی اتحادیه فوتبال مقابل استقلال تهران حضور کشف شد.

به گزارش ملیت به نقل اجتناب کرده اند مهر، دیدار ۲ گروه فوتبال پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال تهران در ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ همراه خود جذب می کند خوب بر خوب در کنار بود کدام ممکن است حواشی هم داشت.

در طولانی مدت ورزشی یحیی گل محمدی سرمربی گروه فوتبال پرسپولیس در اعتراض به گل استقلال همراه خود هل دادن داور همراه خود سید مهدی سیدعلی داور مسابقه حاوی شد. این موضوع باعث شد سرمربی سرخپوشان پایتخت اجتناب کرده اند کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برای اظهار تذکر دعوت تدریجی.

سرمربی پرسپولیس در مونتاژ حاضر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند رفتار هفته قبلی شخصی عذرخواهی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند احضار داور دربی پایتخت ۹۸ به مونتاژ کمیته انضباطی شد.

حسین دمام، مشاور حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی تجهیزات گلف پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانی درویشی، وکیل سرخ پوشان نیز {در این} مونتاژ حضور داشتند.

این مکان خوب خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.