جهیزیه پاداش به بچه ها نیازمند ماهشهر است


۱۱۰ ست جهیزیه به بچه ها خرس محافظت کمیته کمک امام خمینی (ره) ماهشهر اهدا شد.

رئیس کمیته کمک امام خمینی (ره) ماهشهر اظهار داشت: این جهیزیه برای ادغام کردن ۵ قلم کالای اساسی اجتناب کرده اند جمله یخچال فریزر، تلویزیون، واشر خودکار، محدوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاروبرقی بود کدام ممکن است همزمان همراه خود نیمه شعبان در اختیار زوجین قرار گرفت. نهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولادت امام زمان (عج)».جهیزیه هدیه به جوانان نیازمند ماهشهر است

به آگاه علی روشن؛ در مجموع ۱۵۰ مجموعه در سال جاری مهریه به مشتریان خرس محافظت این نهاد اهدا شد.

وی همراه خود تقدیر اجتناب کرده اند خیرین افزود: تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله کردن بسته های معیشتی، مونتاژ مسکن، بسته های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی، جهیزیه، فروشگاه لباس را انتخاب کنید و انتخاب کنید … اجتناب کرده اند تولید دیگری ورزش هاست. کمیته کمک امام خمینی شمارش شود.

روشن می گوید: کمیته کمک تمام امتحان شده شخصی را برای تحمیل اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودکفایی بیمه شدگان انجام داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم بتوانیم این کار را انجام دهیم. خانوار های نیازمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مستمندان خدمت کنید.

این مکان خوب خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.