توضیحات اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان در مورد حوادث زاهدانمعاون اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان ضمن تشریح سوابق حوات زاهدان گفت: در ماجرای اغتشاشات، ما بین معترض و اغتشاشگر مسلح مرتبط با خدمات معند فرق می گذاریم و نمی گوییم که همه آشوبگر و تروریست هستند. در حال بررسی هستیم و نتایج به زودی اعلام خواهد شد.»

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.