توجه: نیروی انتظامی نه دستوری می خواهد و نه مجوزی!
رئیس قوه قضائیه گفت: در ماه های اخیر اکیداً به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور داده ام تا نحوه اجرای قوانین و مقررات توسط مراجع ذی صلاح را مورد بررسی قرار داده و در گام نخست این مهم را از سر راه سازمان بازرسی خارج کنند. قوه قضائیه باید اقدام کند و اگر خود قوه قضاییه قانون لازم الاجرا تدوین نکرده است، موضوع را پیگیری و اعلام کند.

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.