توئیت عزت الله ضرغامی پس اجتناب کرده اند رای اعتقاد مجلس/ میراث هویت، هویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطح عطف تمدن ماست.


با منصفانه و بدون تبعیض رفتار شود عباس عبدی

در پی تخلیه اخباری اجتناب کرده اند سوی دادستان تهران دانستن درباره رئیس کل سابق موسسه مالی مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعای اختلاس ۳۰ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰ تن طلا، مقامات همراه خود صدور ادعا ای اجتناب کرده اند این رفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارشی انتقاد کرد کدام ممکن است در زمان گفتن آن اجتناب کرده اند سوی وی قابل ملاحظه بود. صرف تذکر اجتناب کرده اند صحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سقم رهنمودها مطرح شده علیه وی، پاسخ به یک زن و شوهر نکته حیاتی به نظر می رسد مانند است.

این موقعیت یابی خوب خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.