تعدادی از فروشندگان سوالات جعلی و غیر واقعی کنکور دستگیر شدندرئیس شورای صیانت از آزمون های کشوری در روزهای پنجشنبه ۹ و جمعه ۱۰ تیرماه از محدودیت اینترنت در حوزه های آزمون نمونه دولتی برای حفظ حقوق آزمون شوندگان خبر داد و گفت: کالا.

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.