تزریق چربی سینه


تزریق چربی سینه یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند فرآیند های افزایش کمیت سینه زنانه است کدام ممکن است در این مد شکوه چربی اجتناب کرده اند هیکل شخص گرفته تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید پالایش به سینه شخص تزریق تبدیل می شود.

بعد از همه اگر شخص خاص قصد تزریق چربی به سینه را داشته باشد باید چربی کافی برای تزریق داشته باشد، همراه خود تزریق چربی به سینه می توانید سینه های شخصی را نیم به همان اندازه عالی سایز غول پیکر کنید.

هنگام تزریق چربی به سینه، هیکل نسبت به تزریق واکنشی آرم نمی دهد از چربی تزریق شده اجتناب کرده اند شخصی هیکل می آید کدام ممکن است انصافاً مطمئن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است انصافاًً همراه خود سایر احساس های هیکل تکامل دارد، برای شما ممکن است مشکلی تحمیل نمی شود. خطرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل جانبی تزریق چربی به سینه فوق العاده غیر معمول است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلی برای بهزیستی خواهید کرد تحمیل نمی شود.

سطوح تزریق چربی سینه

به طور معمول تزریق چربی به این صورت است کدام ممکن است جراح ابتدا همراه خود استفاده اجتناب کرده اند از دستگاه لیپوساکشن، احساس چربی مشخص شده را اجتناب کرده اند هیکل خارج می تنبل، سپس چربی را آلوده نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید استریل می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سرنگ در محل مشخص شده تزریق می تنبل، با این حال تزریق چربی مناسب است. را می توان در سه مرحله دلیل داد.

 • ناحیه برداشتن احساس چربی

در دوره ها توصیه در گذشته اجتناب کرده اند حرکت، جراح نیمه‌هایی اجتناب کرده اند هیکل خواهید کرد را تجزیه و تحلیل می‌تنبل کدام ممکن است نیمه‌هایی را کدام ممکن است تصور به چربی برداشته شود، انواع می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس کاهش کوچکی در نواحی انواع شده در حین جراحی تحمیل می‌تنبل. همراه خود استفاده اجتناب کرده اند تجهیزات لیپوساکشن، چربی می خواست برداشته تبدیل می شود.

 • مرحله کنار هم قرار دادن سازی چربی برای تزریق

احساس چربی کدام ممکن است اجتناب کرده اند هیکل خواهید کرد تخلیه تبدیل می شود تشکیل آلاینده هایی است کدام ممکن است باید اجتناب کرده اند آن آلاینده بردن شوند. این دلیل است چربی آلوده نشده شده را در تجهیزات مخصوصی به تماس گرفتن سانتریفیوژ قرار می دهند کدام ممکن است به کمک آن ناخالصی های چربی کنار تبدیل می شود سپس چربی آلوده نشده شده اجتناب کرده اند طریق تجهیزات موجود در سرنگ های مخصوص ریخته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن تزریق تبدیل می شود.

 • مرحله تزریق چربی به احساس سینه

به تزریق چربی در سینه برای تزریق اجتناب کرده اند چوب کلزا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرنگ های مخصوص استفاده تبدیل می شود. فرآیند تزریق چربی تا حد زیادی به تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعداد جراح خواهید کرد وابسته است، با این حال معمولاً اجتناب کرده اند سرنگ هر دو سوزن برای تزریق استفاده تبدیل می شود، چندین بار وارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج اجتناب کرده اند ناحیه مشخص شده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس یک بار دیگر خارج تبدیل می شود. جراح این کار را به همان اندازه حصول نتیجه جذاب تکرار می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان محل خروجی شده بانداژ تبدیل می شود.

تزریق چربی سینه

بهتر از انتخاب برای تزریق چربی سینه {چه کسی} است؟

به طور معمول، هر {کسی که} اجتناب کرده اند شکل سینه های شخصی غمگین است، انتخاب های خوبی برای اضافه وزن شدن سینه ها دارد، با این حال برخی اجتناب کرده اند آنها این کار را انجام می دهند. کاندیدای صحیح برای تزریق چربی سینه این برای ادغام کردن:

 • {افرادی که} می خواهند سایز سینه بزرگتری داشته باشند.
 • {افرادی که} تحقیق می کنند همراه خود مقیاس سینه شخصی سازگار می شوند.
 • افرادی که {به دلیل} باردار بودن، شیردهی، کاهش چند پوند هر دو افزایش سن تنظیم مقیاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین کنید سینه دارند.
 • {افرادی که} سینه های ناهموار دارند.

خواه یا نه تزریق سینه ابدی است؟

ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است نتیجه تزریق چربی به سینه تا حد زیادی به استعداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص دکتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این نحوه تهیه چربی وابسته است از در صورت آسیب احساس چربی اجتناب کرده اند هیکل خارج تبدیل می شود. به همین دلیل برای تکل نتایج بیشتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاملتر اجتناب کرده اند این حرکت همراه خود عالی جراح مجرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصص تصمیم بگیرید.

در صورت عدم رضایت اجتناب کرده اند نتیجه حرکت می توانید مجدداً تحمل حرکت جراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیابی قرار بگیرید. معمولاً نتیجه جراحی ترمیمی بیشتر اجتناب کرده اند نتیجه اولین است از در حرکت زودتر اساس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدمه درستی گذاشته شده بود.

فواید تزریق چربی سینه

مزایای تزریق چربی سینه عبارتند اجتناب کرده اند:

 • خواهید کرد نیازی به پروتز سینه هر دو وجود جسم خارجی در سینه شخصی ندارید.
 • جراحی غول پیکر کردن سینه همراه خود استفاده اجتناب کرده اند احساس هیکل شخصی خواهید کرد انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل هیکل هیچ واکنشی به آن است ندارد
 • هیچ عارضه جانبی در سایر جراحی های سینه {وجود ندارد}
 • امکان تخلیه چربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزریق چربی همزمان در محل مشخص شده

انواع جراح صحیح تزریق چربی سینه

چون آن است در بالا اشاره کردن شد، تزریق چربی برای سینه حیاتی {است تا} جراح همراه خود استفاده اجتناب کرده اند تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعداد شخصی، چربی را اجتناب کرده اند هیکل خارج کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عوامل مشخص شده تزریق تنبل. بعد از همه می توان اظهار داشت کدام ممکن است تزریق چربی به سینه برای اکثر اشخاص حقیقی عالی حرکت آسان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تزریق خواستن به فاصله نقاهت کوتاهی دارید.

بعد از همه به خاطر داشته باشید کدام ممکن است انجام موفقیت آمیز جراحی غول پیکر کردن سینه به استراتژی های صحیح دکتر وابسته است. این دلیل است برای تزریق چربی اجباری است به جراح متخصصی کدام ممکن است {در این} زمینه بورد تخصصی دارد مراجعه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همه پزشکانی کدام ممکن است تزریق چربی انجام می دهند اعتقاد نکنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جراح مجرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصص {در این} زمینه را انواع کنید.

طرفدار های اجباری بعد اجتناب کرده اند تزریق چربی به سینه

 • پس اجتناب کرده اند جراحی، داروهای تجویزی توسط دکتر را طبق اصل خوردن کنید
 • عالی به همان اندازه ۲ روز پس اجتناب کرده اند حرکت می توانید به ورزش های روزانه شخصی بازگردید. با این حال برای مدتی نباید کارهای با کیفیت حرفه ای، وزنه های با کیفیت حرفه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی انجام دهید.
 • اجباری {است تا} عالی ماه پس اجتناب کرده اند حرکت روی معده بیدار بمانید.
 • اکثر اشخاص حقیقی می توانند پس اجتناب کرده اند عالی هفته به حرکت کار بازگردند، با این حال اگر مجبور به انجام کارهای با کیفیت حرفه ای باشند، آرامش بیشتری می کنند.
 • به همان اندازه تعدادی از هفته پس اجتناب کرده اند جراحی اجتناب کرده اند حمل سوتین . می توانید {در این} مدت اجتناب کرده اند سوتین های ورزشی برای سینه های شخصی بیشترین استفاده را ببرید در حالی کدام ممکن است {در این} مدت فشار زیادی به سینه های شخصی وارد نکنید.

در نهایت تعدادی از روز پس اجتناب کرده اند جراحی، می توانید نتایج این جراحی را تبصره کنید، با این حال گاهی برای دیدن نتایج باقی مانده باید به همان اندازه شش ماه استقامت کنید.بازدید پست:
۵۰

این مکان عالی خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.