ترسیم نقشه راه صنعت خودرو بر اساس ریسک های ژئوپلیتیکیمدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با تاکید بر اهمیت توجه به ریسک‌های ژئوپلیتیک جهانی در فرآیند تصمیم‌گیری در صنعت خودرو به‌ویژه گروه صنعتی ایران خودرو، گفت: باید تلاش کنیم تا نقشه راه فعالیت‌ها را با نگاه عمیق‌تر ایجاد کنیم. مقیاس تحولات جهانی را ترسیم کرده و مطابق با برنامه های تعریف شده گام بردارید

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.