تجهیزات RF برای وانت بومی


زمان تقریبی تحقیق: ۴ پروتکل

🔴کاهش چند پوند با بیرون تحرک همراه خود RF

فرآیند‌های غیرتهاجمی مختلفی برای کاهش توده چربی موضعی موجود است، اجتناب کرده اند جمله کرایولیپولیز، فرکانس رادیویی (RF)، لیزر درمانی درجه زیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاویتاسیون اولتراسونیک (USC).

شاید ادراک کنید کدام ممکن است همراه خود تجهیزات های لاغری نمی توان وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی معده را کم کرد. همراه خود این جاری، RF قطعا تذکر خواهید کرد را اصلاح خواهد داد. شایان اشاره کردن است کدام ممکن است اجتناب کرده اند فناوری RF 9 تنها برای لاغری، اما علاوه بر این برای جوانسازی منافذ و پوست نیز استفاده تبدیل می شود.

دستگاه HF

🔴از دستگاه لاغری موضعی رادیو فرکانس

ذوب چربی همراه خود فرکانس رادیویی (RF) اجتناب کرده اند مختلط شیک اجتناب کرده اند فناوری های مورد پسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشان دادن شده برای کاهش چربی متمرکز با بیرون زمان بندی ملایم استفاده می تدریجی.

فناوری فرکانس رادیویی (RF) جریان {الکتریکی} ایمن را به ناحیه معامله با (محل تجمع چربی) می رساند کدام ممکن است به منافذ و پوست تأثیر می گذارد می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید منافذ و پوست غنی اجتناب کرده اند کلاژن را به همان اندازه دمای بالای ۶۰ سطح سانتی گراد خوب و دنج می تدریجی به همان اندازه غشای سلول چربی را اجتناب کرده اند بین ببرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلول های چربی سرسخت را کودک نوپا تدریجی. کدام ممکن است با بیرون برای درمان رژیم غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی اصلاح نخواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه کاهش چربی تمدید شده مدت (با این حال ۹ لزوماً ابدی) تبدیل می شود. فناوری RF باعث جذاب شدن هیکل همراه خود فوری کلاژن پوستی تبدیل می شود. {به دلیل} افزایش متابولیسم فیبروبلاست، فیبرهای کلاژن را انتخاب کنید و انتخاب کنید الاستین جدید در زیر منافذ و پوست تشکیل می شوند. این ساخت باعث عواقب تمدید شده مدت تبدیل می شود.

🔴لاغری موضعی معده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پهلو همراه خود تجهیزات (RF)

معمولی ترین مناطق برای لاغری موضعی همراه خود تجهیزات HF معده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پهلو. سوزاندن چربی در معده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پهلوها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین کنید دادن به این نواحی دشوارتر اجتناب کرده اند سایر نواحی هیکل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینها مهمترین نواحی برای شکوه هیکل صافی معده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پهلو هستند.

معده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پهلو اولین نیمه‌هایی اجتناب کرده اند هیکل هستند کدام ممکن است چربی‌ها را ترکیبی می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پهلوها نیز فینال نیمه‌هایی اجتناب کرده اند اندام هستند کدام ممکن است وزن کم می‌کنند. اجتناب کرده اند بین برداشتن چربی معده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پهلو البته است به زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت زیادی خواستن دارد، شناخته شده به عنوان مثال. اجتناب کرده اند طریق رژیم غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی مشترک، با این حال همراه خود تجهیزات RF، لاغری معده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باسن برای عجله را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کمترین اتلاف وقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت انجام تبدیل می شود. مزایای فناوری RF:

  • جلوگیری اجتناب کرده اند افتادگی منافذ و پوست: تجهیزات RF منافذ و پوست را جذاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جذاب می تدریجی به همان اندازه کلاژن سازی منافذ و پوست را افزایش دهد.
  • فرآیند RF لاغری موضعی در مدت کوتاهی تاثیر خوش بینانه شخصی را بر شکل هیکل آرم می دهد.
  • تجهیزات HF نیازی به جراحی هر دو ریکاوری منافذ و پوست ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خونریزی نمی شود.
  • محافظت شکل جسمی مفهوم آل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم مشکلات وزنی همراه خود رعایت قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل ها خورده شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پزشکی
  • تجهیزات RF چربی نواحی سلولیت روی منافذ و پوست را اجتناب کرده اند بین می برد.
  • فرآیند RF روی تمام نواحی هیکل کدام ممکن است اجتناب کرده اند مشکلات وزنی هر دو افتادگی مبارزه کردن می برید تاثیر می گذارد.

🔴 لاغری موضعی همراه خود تجهیزات RF چیست؟

ابتدا همراه خود مقداری لوسیون بی حس کننده موضعی منافذ و پوست فرد مبتلا را ماساژ می دهیم به همان اندازه منافذ و پوست به همان اندازه حدی بی حس شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر مقدار بی حسی کم باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث درد شود مجددا فرد مبتلا را همراه خود بی حس کننده ماساژ می دهیم. در گذشته اجتناب کرده اند کار همراه خود تجهیزات، لوسیون بی حس کننده را همراه خود الکل اجتناب کرده اند روی منافذ و پوست کنار کنید.

لاغری موضعی RF معمولا همراه خود استفاده اجتناب کرده اند مخلوط کردن امواج رادیویی دوقطبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تک قطبی در عوامل بومی انجام تبدیل می شود به همان اندازه گرمای مورد نیاز در ناحیه ای تحمیل شود کدام ممکن است به اندام های هیکل آسیبی نرسد. بسته به تجهیزات مورد استفاده، درمانگر نواحی مشخص شده را همراه خود تجهیزات ماساژ می دهد به همان اندازه تجهیزات را روی هیکل بیشتر هدف قرار دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت RF را به نواحی خرس معامله با منتقل تدریجی. به این انجمن قدرت منطقیبه کل تنظیم می رسد.

خوب لوسیون موضعی مخصوص روی منافذ و پوست زده تبدیل می شود به همان اندازه شناخته شده به عنوان مانعی بین دسته تجهیزات را انتخاب کنید و انتخاب کنید لایه های منافذ و پوست حرکت تدریجی به همان اندازه اجتناب کرده اند سایش منافذ و پوست جلوگیری تدریجی. سپس درمانگر معامله با را تحریک کردن می تدریجی کدام ممکن است طی آن سلول های چربی در لایه چربی خوب و دنج می شوند.

این احساس همبند سست عمدتاً اجتناب کرده اند سلولهای چربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت به تعیین کنید {تشکیل شده است} لیپید ذخیره می تدریجی. گرمای فرکانس رادیویی سلول‌های چربی را وادار می‌تدریجی به همان اندازه اسیدهای چرب را در سیستم لنفاوی آزاد کنند کدام ممکن است به نوبه شخصی اسیدهای چرب را اجتناب کرده اند هیکل از بین بردن می‌تدریجی.

سلول های چربی پس اجتناب کرده اند جدا شدن اسیدهای چرب کودک نوپا می شوند. به این انجمن اندام مشخص شده به انگشت می آید.پس اجتناب کرده اند معامله با، لوسیون سرماخوردگی کننده هر دو کمپرس خنک روی منافذ و پوست قرار خواهد گرفت.

این مکان خوب خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.