تاثیر کنگر فرنگی بر شاخص های کبد چرب


زمان تقریبی تحقیق: ۳ پروتکل

️ ️کبد یکی اجتناب کرده اند اندام های هیکل است کدام ممکن است رگ های زیادی دارد کدام ممکن است عملکرد های زیادی اجتناب کرده اند جمله پاکسازی، از بین بردن داروها زائد اجتناب کرده اند سلول های خونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت صفرا کدام ممکن است مختلط اجتناب کرده اند کلسترول را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی کربنات است را ایفا می تدریجی. در این متن ابتدا به کبد چرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس تاثیر کنگر فرنگی بر شاخص های کبدی می پردازیم.

سایر وظایف کبد ساخت فاکتورهای انعقاد خون، ذخیره قند به صورت گلیکوژن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیب متابولیسم قند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی است.

کبد چرب:

📍کبد چرب این می تواند یک بیماری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناهنجاری در هیکل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی در کبد جمع شده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است باعث دیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخریب سلول های کبد شود.
ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است وجود چربی در کبد خالص است با این حال اگر این مقدار چربی بیش اجتناب کرده اند حد خالص باشد. باعث رسوب چربی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص به بیماری کبد چرب مبتلا تبدیل می شود.
در محله امروزی {به دلیل} افزایش مشکلات وزنی، بلعیدن غذاهای پرکالری را انتخاب کنید و انتخاب کنید قندی، تحرک کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم تحرک جسمی، بیماری کبد چرب در جاری {افزایش است}.

🔺علائم کبد چرب:

زردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زردی منافذ و پوست

حالت تهوع

اهش افت پوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف شدن هیکل

🔺 درد هر دو تورم معده

🔺 اجتناب کرده اند انگشت دادن تمایل به غذا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت سیری

بافت خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی حالی

خانه خونریزی خانه هیکل


به مطالعه یکپارچه دهید:

آزمایش کبد چرب

کبد چرب اجتناب کرده اند پیشگیری به همان اندازه معامله با


معامله با کبد چرب همراه خود کنگر فرنگی:

رآرتیشو طبیعی است گلدار کدام ممکن است جوانه های آن خوراکی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً در فصل بهار به صورت پخته بلعیدن تبدیل می شود.
رآرتیشو کنگر طبیعی خاردار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از ساله است کدام ممکن است در دریای مدیترانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب اروپا کشف شد تبدیل می شود.
رآرتیشو اجتناب کرده اند تذکر طب قدیم ایران خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشک است.
گیاه کنگر فرنگی برگ های پهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دراز آن در سمت راست به رنگ بی تجربه تیره به نظر می رسد مانند است. میوه کنگر در انتهای ساقه مربوط به درخت کاج است. گلبرگ های گوشتی کنگر کدام ممکن است در انتهای گلبرگ ها ضخیم تر است خورده تبدیل می شود.
گیاه کنگر فرنگی یکی اجتناب کرده اند گیاهانی است کدام ممکن است تاثیر a فوق العاده ای بر صفرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کبد دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تحریک ترشح صفرا باعث از بین بردن سموم جمع شده شده در کبد تبدیل می شود.
صعصاره این گیاه همراه خود کاهش ذخایر چربی در کبد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر احساس ها کاهش یافته است است، برای بدست آمده فواید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواص این گیاه بیشتر اوقات شناخته شده به عنوان چای استفاده تبدیل می شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید این گیاه در ترتیب آنزیم های کبدی نیز کارآمد است.

خواص را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش غذایی کنگر فرنگی:

قدرت: ۱۴ انرژی
پروتئین: ۱.۵ خوب و دنج
آب: ۸۶ خوب و دنج
داروها چرب: ۰.۱ خوب و دنج
داروها نشاسته ای: ۵ خوب و دنج
کلسیم: ۲۲ میلی خوب و دنج
فسفر: ۴۰ میلی خوب و دنج
آهن: ۰.۶ میلی خوب و دنج
سدیم: ۳۰ میلی خوب و دنج
پتاسیم: ۲۵ میلی خوب و دنج
ویتامین A: 40 واحد در سراسر جهان
ویتامین B1: 0.04 میلی خوب و دنج
ویتامین B2: 0.02 میلی خوب و دنج
ویتامین B3: 0.6 میلی خوب و دنج
ویتامین C: 2.5 میلی خوب و دنج

طرز تهیه چای کنگر فرنگی:

🔘 تعدادی از برگ کنگر فرنگی (۱۵ به همان اندازه ۲۰ عدد) را در حدود ۱ لیتر آب به مدت ۲۰ دقیقه بجوشانید. این چای را در کل روز بعد اجتناب کرده اند وعده های غذایی، معمولاً بعد اجتناب کرده اند ناهار به مدت منصفانه ماه بیشترین استفاده را ببرید. برای بردن چربی هایی کدام ممکن است برای کبد خواهید کرد خطرناک هستند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید فواید گیاه کنگر فرنگی:

کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند تجمع چربی در سلول های کبدی
ایشعملکرد کبد را افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور می تدریجی
تحریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ترشح صفرا اجتناب کرده اند کبد
🔸معامله با بیماری های پوستی
اهش کلسترول را انتخاب کنید و انتخاب کنید تری گلیسیرید را کاهش می دهد
معامله با یبوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی اختیاری ادرار
🔸افزایش از بین بردن سنگ کلیه
🔸معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر سرگیجه
🔸به از بین بردن سموم اجتناب کرده اند هیکل {کمک می کند}
مان معامله با زخم ریه
مان معامله با زخم روده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکم
پماد ماد او به طور موثری اجتناب کرده اند ریزش مو جلوگیری می تدریجی
کبه کاهش بوی هیکل {کمک می کند}
کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با زخم های پوستی

آسیب آرتیشو:

❗ بلعیدن کنگر فرنگی در دوران باردار بودن نیز طرفدار نمی شود

برخی قابل انجام است باعث تحمیل حساسیت در برخی اشخاص حقیقی شود.

آرتیشو ممکن است نتایج داروهای کاهش دهنده کلسترول را افزایش داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص را به خطر بیندازد.
اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است کنگر البته است خوب و دنج است، ممکن است در برخی اشخاص حقیقی سودا ساخت تدریجی، به همین دلیل بیشتر است همراه خود منصفانه وعده غذایی خنک استفاده شود.


به مطالعه یکپارچه دهید:

پیش آگهی {بیماری ها} اجتناب کرده اند طریق رنگ ادرار


این مکان منصفانه خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.