بیانیه سوگند خورده اولین پلیس در قرن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال جدید + عکس


شهید ستوان منصور بزی 353*500 - شهادت اولین پلیس در قرن و سال جدید + عکس

به گزارش بامردم به نقل اجتناب کرده اند پایگاه خبری شهدای ناجا، عصر قبلی ماموران انتظامی شهرستان ایرانشهر در حین گشت زنی همراه خود انواع اجتناب کرده اند اراذل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوباش کدام ممکن است برای تامین ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت مردمان قصد ناآرامی شهر را داشتند، حاوی شدند.

{در این} نبرد کدام ممکن است اشرار اجتناب کرده اند شرارت خودداری کردند به سوی پلیس گرفتن کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تاریکی عصر متواری شدند.

کارکنان های اطلاعاتی اجتناب کرده اند شبیه به ساعات اولین عملیات نبرد مناسب همراه خود اشرار مسلح را در اصل کار قرار دادند.

متاسفانه {در این} نبرد ستوان منصور بزی ساکت اجتناب کرده اند ناحیه بالا مورد اصابت گلوله قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر تأثیر عمق جراحات وارده به بیانیه سوگند خورده رسید.

اولین شهید منصور ورزشی اجتناب کرده اند اهالی زابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدر منصفانه زن به تماس گرفتن ارغوان بود.

داده ها اصولاً متعاقبا ادعا خواهد بود.

این موقعیت یابی منصفانه خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.