بهره برداری از شش طرح کشاورزی در دزفول


مدیر جهاد کشاورزی دزفول گفت: ۶ طرح کشاورزی امروز در آیینی به مناسبت هفته دولت در شهرستان دزفول به بهره برداری رسید.

احمد زارعی افزود: این طرح ها برای ۴۸ نفر به صورت مستقیم و ۴۲ نفر به صورت غیر مستقیم شغل ایجاد کرده است.

وی می گوید: این طرح ها در مجموع با ۴۳.۵ میلیارد ریال سرمایه گذاری شخصی، ۶۵ میلیارد ریال تسهیلات بانکی و ۸.۷ میلیارد ریال یارانه دولتی اجرا شد.

به گفته وی، طرح گلخانه ای کاشت توت فرنگی توسط عبدالمحمد پولارک با ۳۱ میلیارد ریال تسهیلات بانکی و ۹ میلیارد ریال سرمایه گذاری شخصی در شهر گلخانه ای اجرا شد و برای ۶ نفر اشتغال مستقیم و ۲۰ نفر غیر مستقیم ایجاد شد.

زارعی گفت: یکی دیگر از طرح های گلخانه تابستانه توسط عبدالحسین امیدیان با ۲۲ میلیارد ریال تسهیلات بانکی و ۶.۵ میلیارد ریال سرمایه گذاری شخصی در شهرک گلخانه ای دزفول اجرا شد که برای ۶ نفر به صورت مستقیم و ۷ نفر به صورت غیر مستقیم شغل ایجاد کرد.

وی گفت: پرویز آزاد با اجرای طرح گلخانه تابستانی با ۱۲ میلیارد ریال تسهیلات بانکی و ۲۵ میلیارد ریال سرمایه گذاری شخصی، برای پنج نفر به صورت مستقیم و ۱۵ نفر به صورت غیر مستقیم شغل ایجاد کرد.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول با اشاره به اجرای ۲ طرح آبیاری تحت فشار و کم فشار گفت: این طرح ها در ۲ قطعه ۴.۵ و ۳۴ هکتاری با سرمایه گذاری ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال انجام شده و در مجموع دریافت شده است. ۶ میلیارد ریال یارانه دولتی.

این طرح های آبیاری برای ۶ نفر شغل ایجاد کرد و طرح تسطیح اراضی با سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیون ریال در ۱۳۰ هکتار از اراضی کشاورزی اجرا شد که ۳ میلیارد ریال یارانه دولتی نیز دریافت کرد.

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.