بسیاری از بیماری های مقاربتی – نیمه دوم


انواع بیماری های مقاربتی

بیماری های مقاربتی {در سراسر} جهان شیوع دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت عدم معامله با می توانند مشکلات مختلفی شبیه ناباروری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی نابودی را در جستجوی داشته باشند. در این متن با توجه به داده ها بیماری در موقعیت یابی سیب ما بیماری های مقاربتی باکتریایی را بررسی می کنیم.

بیماری مقاربتی چیست؟

بیماری های مقاربتی عفونت ها هر دو بیماری هایی هستند کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق ورزش جنسی اجتناب کرده اند شخص خاص به شخص تولید دیگری منتقل می شوند. همراه خود این جاری، برخی اجتناب کرده اند آنها اغلب هستند اجتناب کرده اند طریق تصمیم همراه خود مایعات هیکل شخص آلوده منتقل شوند.

هر شخص تحت تأثیر STD باید اقدامات احتیاطی را برای جلوگیری اجتناب کرده اند سرایت بیماری به دیگران انجام دهد، شبیه: ب- استفاده اجتناب کرده اند کاندوم در هنگام مقاربت. قبلاً با توجه به شایع ترین بیماری های مقاربتی ویروسی اجتناب کرده اند جمله ایدز، تبخال تناسلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زگیل تناسلی صحبت کرده ایم. در این متن با توجه به بیماری های مقاربتی باکتریایی رایج صحبت خواهیم کرد.

بیماری مقاربتی چیست؟

بسیاری از بیماری های مقاربتی

سالانه بیش اجتناب کرده اند بیست بیماری مقاربتی صدها هزار شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید زن را مبتلا می تدریجی. بیماری های مقاربتی می توانند توسط ویروس ها، میکرو ارگانیسم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگل ها تحمیل شوند. بر این ایده، بسیاری از مختلف بیماری های مقاربتی می توانند اجتناب کرده اند تذکر علائم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد ها منحصر به فرد باشند.

به طور گسترده، وسط مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری اجتناب کرده اند بیماری‌های آمریکا تخمین می‌زند کدام ممکن است سالانه ۱۹ میلیون مورد جدید اجتناب کرده اند بیماری‌های مقاربتی گزارش می‌شود کدام ممکن است حدود نیمی اجتناب کرده اند آنها درمورد به جوانان ۱۵ به همان اندازه ۲۴ ساله است.

کلامیدیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوزاک چیست؟

کلامیدیا، سوزاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیفلیس بیماری های مقاربتی هستند کدام ممکن است توسط میکرو ارگانیسم ها منتقل می شوند. این سه بیماری اجتناب کرده اند تذکر علائم ظاهر ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایز هایی همراه خود هم دارند کدام ممکن است در شکسته نشده به تشریح آنها می پردازیم.

کلامیدیا تراکوماتیس

کلامیدیا تروکوماتیس شناسایی عالی میکرو ارگانیسم است کدام ممکن است ممکن است باعث بیماری های مقاربتی شود. این شایع ترین بیماری مقاربتی {در سراسر} جهان است.

اکثر اشخاص حقیقی تحت تأثیر عفونت کلامیدیا علائمی شبیه درد هر دو ناراحتی در حین اتصال جنسی، سوزش ادرار، درد در ناحیه تحتانی معده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترشحات بی تجربه هر دو زرد اجتناب کرده اند آلت تناسلی هر دو واژن دارند کدام ممکن است در صورت عدم معامله با می توانند به پروستات هر دو بیضه ها سرایت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد هیکل شوند. رحم باعث عفونت لگنی در خانمها تبدیل می شود کدام ممکن است ممکن است در نتیجه ناباروری هر دو حاملگی خارج اجتناب کرده اند رحم شود.

عفونت کلامیدیا شناخته شده به عنوان “عفونت خاموش” شناخته تبدیل می شود از بیشتر اوقات با بیرون علامت است. این عفونت ممکن است به همکار جنسی منتقل شود با بیرون اینکه همکار جنسی بداند کدام ممکن است عکس در صورت عدم رعایت اقدامات محافظتی آلوده است.

علائم سوزاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلامیدیا قابل انجام است مشترک باشند هر دو این ۲ عفونت در یک واحد شخص به طور همزمان وجود داشته باشند، به همین دلیل معمولاً تجزیه و تحلیل اینکه شخص تحت تأثیر سوزاک هر دو کلامیدیا است سخت است. برای این منظور، سوزاک معمولا روزی کدام ممکن است کلامیدیا همراه خود آنتی بیوتیک معامله با تبدیل می شود، معامله با تبدیل می شود.

سوزاک هر دو سوزاک

سوزاک یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند عفونت های شایع است کدام ممکن است توسط میکرو ارگانیسم نایسریا سوزاک تحمیل تبدیل می شود. علائم سوزاک برای ادغام کردن ترشح چرک اجتناب کرده اند واژن در خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلت تناسلی در پسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادرار دردناک است.

پنی سیلین را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی آنتی بیوتیک های محکم تولید دیگری می توانند سوزاک را معامله با کنند. در صورت عدم معامله با، خانمها می توانند عفونت های لگنی، ناباروری، حاملگی خارج اجتناب کرده اند رحم هر دو ناباروری را تخصص کنند. هم سوزاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم کلامیدیا می توانند در نتیجه عفونت لگن شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطر حاملگی خارج اجتناب کرده اند رحم را افزایش دهند.

سوزاک یا کلامیدیا

سیفلیس

علائم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگنال های سیفلیس در ۴ مرحله اولین، ثانویه، نهفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله سوم رخ می دهد. عالی بیماری به تماس گرفتن سیفلیس مادرزادی موجود است کدام ممکن است اجتناب کرده اند مادر باردار تحت تأثیر سیفلیس به جنین منتقل تبدیل می شود. سیفلیس نگاه به گذشته عالی بیماری مقاربتی کشنده بود، با این حال امروزه همراه خود وجود آزمایشات تشخیصی، معمولاً خیلی از حداکثر نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تجزیه و تحلیل قابل معامله با است.

سیفلیس ممکن است سیستم عصبی را در هر مرحله ای تحمل تاثیر قرار دهد. سیفلیس معمولا در سطوح اولین تجزیه و تحلیل داده نمی شود. علائم سیفلیس عبارتند اجتناب کرده اند: گرگرفتگی، خستگی، تب، عوارض، درد مفاصل، کاهش پوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریزش مو.

اولین به نظر می رسد معمولاً به صورت زخم‌های دایره‌ای باز، با بیرون درد با این حال فوق العاده مسری در آلت تناسلی، فراگیر هر دو در واژن، فراگیر دهان، فراگیر مقعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً حتی روی بازو‌ها است. در صورت عدم معامله با، سیفلیس ممکن است باعث بثورات پوستی غیر دائمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب به توجه ها، اعصاب، رگ های خونی، استخوان ها، مفاصل، کبد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرکز شود.

این بیماری ابتدا به صورت جوش های موقتی روی هیکل به نظر می رسد تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس مرکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم عصبی را حاوی می تدریجی. این بیماری به کندی پیشرفت می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی قابل انجام است سال ها اندازه بکشد به همان اندازه مرکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم عصبی منقبض شود. معامله با این بیماری همراه خود آنتی بیوتیک امکان پذیر است.

بروز سیفلیس در پسران همجنس گرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوجنسه اصولاً است. در مقابل کلامیدیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوزاک کدام ممکن است در صورت معامله با نشدن، مسکن مبتلایان مبتلا را شبح نمی شود، سیفلیس در صورت عدم معامله با عالی بیماری مقاربتی کشنده است.

نکته اخلاقی

اگر دکتر ارائه می دهیم ذکر شد کدام ممکن است خواهید کرد عالی عفونت مقاربتی دارید، حتما به همسرتان اطلاع دهید به همان اندازه در صورت لزوم مورد تعیین مقدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با قرار گیرد. اگر به همکار مسکن شخصی نگوئید، قابل انجام است او کشف نشده بیماری آسیب رسان تری قرار گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهید کرد یک بار دیگر به آن است مبتلا شوید.

در مقاله بعدی با توجه به بیماری های مقاربتی منتقل شده توسط انگل ها صحبت خواهیم کرد.

اگر با توجه به بیماری های مقاربتی سوالی دارید، آن را در نیمه بازخورد مطرح کنید به همان اندازه اجتناب کرده اند اسناد ما پاسخ بگیرید.

سوال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ

  1. کلامیدیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوزاک چیست؟ کلامیدیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوزاک ۲ بیماری شایع مقاربتی هستند کدام ممکن است توسط میکرو ارگانیسم هایی تحمیل می شوند کدام ممکن است در هنگام تصمیم جنسی فوق العاده شایع هستند. هر ۲ بیماری را می توان همراه خود آنتی بیوتیک معامله با کرد.
  2. علائم سوزاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلامیدیا چیست؟ سوزاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلامیدیا هر کدام مجموعه علائم خاص شخصی را دارند. همراه خود این جاری، متعدد اجتناب کرده اند علائم رایج شبیه ترشحات چرکی، سوزش، درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تب موجود است.
  3. چه نوع بیماری های مقاربتی موجود است؟ همراه خود ملاحظه به نوع پاتوژن، STD ها به STD های انگلی، باکتریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویروسی طبقه بندی می شوند.

تأمین

بیماری های مقاربتی، روزنامه صفحه بحث بیماری های منتقله اجتناب کرده اند راه جنسی آمریکا

این موقعیت یابی عالی خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.