بزرگترین اعتراضات تاریخ به روایت تصویر
برخی از بزرگترین تظاهرات تاریخ در تغییر قوانین ناعادلانه، مسئول دانستن دولت ها و موارد دیگر موثر بوده است. برخی اعتراضات آنقدر مردم را به خیابان آورده است که به نقطه عطفی در تاریخ جهان تبدیل شده است. در حالی که بسیاری از اعتراضات در مقیاس بزرگ همیشه به اهداف خود نمی رسند، اما آثاری در جامعه بر جای می گذارند که اغلب الهام بخش اعتراضات دیگر در سراسر جهان در طول دهه هاست. عکس هایی از بزرگترین اعتراضات تاریخ را در این گزارش تصویری ببینید.

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.