برای متقاضیان طرح ملی مسکن مهم است / چه کسانی در انتهای لیست قرار دارند؟


مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: ۹۸۰ هزار نفر در نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند و تاکنون پیامک پرداختی برای افرادی که تایید شده و زمین آنها در شهرهای تهران ایمن شده است ارسال شده است. به آن که در انتهای لیست قرار داده شده ارسال می شود.

طرح ملی مسکنرویداد۲۴ مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: پیامک تکمیل شده برای متقاضیان تایید شده ارسال شده است.

خلیل محبت خواه گفت: ۹۸۰ هزار نفر در نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند و تاکنون پیامک پرداختی برای افرادی که مجوز آنها تکمیل و زمین آنها در شهرستان های تهران ایمن شده است ارسال شده است.

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، بازرسی ها در حوزه پرداخت وام مسکن و ودیعه وثیقه در حال انجام است. بانک ها به هیچ عنوان سپرده مسکن را به متقاضی واریز نکنند. البته با پیگیری های انجام شده توسط بانک مرکزی، روند پرداخت تسهیلات سپرده مسکن در استان تهران بهتر از سایر شهرستان ها خواهد بود.

وی گفت: روند ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن بهبود یافته و اجرای این پروژه ها با توجه به تعداد متقاضیان بهبود یافته است.

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.