بخشنامه ریاست جمهوری به رئیس بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر بهداشت برای تعمیر نیازهای درمانی ایثارگران


رئیس جمهور اجتناب کرده اند مجتمع توانبخشی پرستاری جانبازان بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود جانبازان سرافراز بستری {در این} وسط به صورت سر به سر دیدار کرد.

بخشنامه ریاست جمهوری به رئیس بنیاد شهید و وزیر بهداشت برای رفع نیازهای درمانی ایثارگران

رویداد۲۴ آیت الله سید ابراهیم رئیسی صبح روز سه شنبه در دومین روز اجتناب کرده اند نوروز ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند مجتمع توانبخشی اعصاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان جانبازان بازدید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جریان بازدید مسئولان اجتناب کرده اند مناطق مختلف این وسط در جریان عمیق ورزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان درمانی مجتمع روانپزشکی جانبازان قرار گرفت.

رئیس جمهور {در این} بازدید همراه خود بسیاری اجتناب کرده اند پیشکسوتان حاضر در مجتمع به صورت سر به سر گفتگو کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبورانه سخنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظارات آنان را {دنبال کرد}.

رئیسی خطاب به رئیس بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولین این آسایشگاه تاکید کرد: جانبازان گران قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرافراز کشورمان در مواقع حیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورودی مناسب به ایران اسلامی خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام دارایی شخصی را رها کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فدای اعضای خانواده شخصی باشید. جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهزیستی، برای حفاظت اجتناب کرده اند هموطنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش‌هایمان.» اولیای اسلام فداکاری کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین الان {همه ما} باید تمام امتحان شده شخصی را برای خدمت به آنها، دلداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر مشکلاتشان بکنیم.

رئیس جمهور علاوه بر این به وزیر بهداشت، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران اصل داد به همان اندازه ارائه دهندگان درمانی صحیح به ایثارگران در بخش های مختلف را یکپارچه دهند.

این مکان منصفانه خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.