بازگشت شاخص سهام به مدار ۳۰۰۰ واحد انبساط – اقتصاد برتر


شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در حال حاضر (چهارشنبه ۴ فروردین) همراه خود ۴.۰۵ واحد افزایش به رقم خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۳۲ هزار واحد رسید.

تهران – سر اقتصاد – ۲۰ فروردین ۱۴۰۱

پیشنهادات در حال حاضر بورس (بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرابورس) بیش اجتناب کرده اند ۵ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ میلیون سهم، حق اولویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار به خوب ارزش ۵۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۱۶ میلیارد ریال را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بیش اجتناب کرده اند ۶۹۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۶۸ نوبت داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستد شد. در شکسته نشده پیشنهادات بورس تهران، بیش اجتناب کرده اند هفت میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۷۸ میلیون سهم، حق اولویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار به خوب ارزش ۳۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۴۸ میلیارد ریال به همین ترتیب در ۴۴۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۴ نوبت داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستد شد. شاخص کل (همگن) نیز همراه خود ۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۷ واحد افزایش به رقم ۳۶۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۴۳ واحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص قیمت (همگن) همراه خود خوب هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۸۰ واحد افزایش به رقم ۲۲۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۲ واحد رسید.

شاخص بازار اول ۶۰۳۸ واحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص بازار دوم ۵۷۸۹۸۷ واحد افزایش کشف شد. علاوه بر این در بین تمامی نمادها تصویر صنعت پتروشیمی خلیج فارس (فارس) همراه خود ۴.۰۵ واحد، پتروشیمی نوری (نوری) همراه خود ۱.۰۵ واحد، فلز مبارکه اصفهان (فلز) همراه خود ۷۳۵ واحد، گروه مپنا (رمپنا) همراه خود ۶۹۲ واحد، پتروشیمی جم (جم) همراه خود ۴۸۸ واحد، سراسری صنایع مس ایران (فملی) همراه خود ۵ واحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پالایش نفت تهران (شتران) همراه خود ۴ واحد همراه خود تاثیر سازنده بر شاخص بورس در کنار بودند.

در برابر این، معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری چادرملو (کچاد) همراه خود ۴ واحد، نمایندگی غدیر (وغدیر) همراه خود ۱۶۲ واحد، نمایندگی معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری گل گهر (کگل) همراه خود ۱۵۰ واحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی تامین اجتماعی (شستا) همراه خود ۱۲۳ واحد قرار دارند. زرشکی خواهید کرد روی شاخص سهام تاثیر داشتید. بر ایده این گزارش، در حال حاضر نمادهای ایران خودرو (خودرو)، نمایندگی تامین اجتماعی (شستا)، سایپا (خساپا)، نمایندگی ایران خودرو (خگستر)، پالایش نفت تهران (شاتران)، پارس خودرو (خپارس) را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی هندل (را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش) نمادهایی همراه خود فناوری شیک بودند. گروه خودرو نیز در پیشنهادات در حال حاضر سرآمد گروه های تجاری برتر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} گروه ۳ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷۶ میلیون سهم به خوب ارزش ۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ میلیارد ریال داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستد شد.

  • فینال مرحله شاخص فرابورس

شاخص فرابورس نیز در حال حاضر همراه خود انبساط بیش اجتناب کرده اند ۲۶۰ واحدی به رقم ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۶ واحد رسید. {در این} بازار ۴ میلیارد و سه میلیون سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار به خوب ارزش ۱۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۶۸ میلیارد ریال داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستد شد کدام ممکن است انواع پیشنهادات در حال حاضر فرابورس اجتناب کرده اند مرز ۲۵۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۴ برابر تحویل داد. نمادهای پلیمری آریا ساسول (آریا)، پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، پتروشیمی تندگویان (شاگویا) را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه پاسارگاد (BPAS) همراه خود تاثیر سازنده بر شاخص فرابورس در کنار بودند. پالایشگاه نفت لاوان (شاوان)، راه آهن نوآفرین (هاآفرین)، نیروگاه زاگرس کارسار (ارائه دهنده خدمات)، تجاری مینو (قوسینو) را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت نشاط تابان هور (واهور) نیز تاثیر عقب کشیدن بر شاخص فرابورس داشتند.

این مکان خوب خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.