بازدید کنندگان سایت در خیابان های استان یزد با کیفیت صنعتی است


رئیس پلیس جاده یزد:
بازدید کنندگان سایت در خیابان های استان به طور قابل توجهی در محور شمال به جنوب پرحجم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگان برای جلوگیری اجتناب کرده اند تصادفات بالقوه هشدار کنند.
تردد خودروهای با کیفیت صنعتی در عصر به همان اندازه اطلاع ثانوی در خیابان یزد – طبس علاوه بر این خودروهای حامل چرخ دنده سوختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاسدشدنی منتفی است.

این مکان خوب خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.