بارش از حداکثر برف در فینال روز سال ۱۴۰۰


بارش شدید برف در آخرین روز سال 1400 1 700x467 - تصاویر |  بارش شدید برف در آخرین روز سال 1400

برف سنگینی در ساعات پایانی زمستان در برخی عوامل کشورمان باریده است. یکی اجتناب کرده اند این مناطق روستای ورزقان در شهر تبریز است. در فینال روز سال ۱۴۰۰ بیش اجتناب کرده اند نیم متر برف {در این} روستا بارید.

بارش شدید برف در آخرین روز سال 1400 2 375x500 - تصاویر |  بارش شدید برف در آخرین روز سال 1400 بارش سنگین برف در آخرین روز سال 1400 4 375x500 - تصاویر |  بارش شدید برف در آخرین روز سال 1400 بارش سنگین برف در آخرین روز سال 1400 3 375x500 - تصاویر |  بارش شدید برف در آخرین روز سال 1400

علاوه بر این در شهرستان اهر آذربایجان شرقی هموطنان در آستانه سال نو بارش با کیفیت صنعتی برف را تخصص می کنند.

بارش شدید برف در آخرین روز سال 1400 5 281x500 - تصاویر |  بارش شدید برف در آخرین روز سال 1400

این موقعیت یابی عالی خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.