اولین دانشگاه بانوان در یزد تأسیس شد


استاندار یزد از افتتاح اولین دانشگاه بانوان در یزد خبر داد.

استاندار یزد در اقدامی سنجیده موافقت وزیر علوم را برای راه اندازی اولین دانشگاه تخصصی خواهران در یزد جلب کرد.

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.