انتصابات جدید در مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران


احسان متولیان دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران در تصمیماتی جداگانه حسین جعفری را به عنوان «معاون هماهنگ کننده در امور کمیسیون»، ابوطالب محمدی را به سمت «معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی» و میثم آل بویه را به عنوان «سرپرست معاونت مالی» منصوب کرد. و پشتیبانی”. “. به عنوان “مشاور دبیرکل” مرتضی مرادپور را به سمت “مدیر منابع انسانی و امور رفاهی” و سرکار خانم ناهید سلطانخواه را به سمت “مدیر دفتر دبیرکل” منصوب کردند.

به گزارش ملیت، وی همچنین طی حکمی حسین گندمکاری را به عنوان «دبیر کمیته آموزش و تحقیقات مجمع شهرداران شهرهای بزرگ ایران» منصوب کرد.

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.