الگوی کشت محصولات کم بلعیدن باید توسط جهاد کشاورزی شدید گرفته شود


معاون توافق امور مالی استانداری خوزستان با انتقاد اجتناب کرده اند سوء مدیریت دارایی ها آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرتاب آب در خوزستان، اظهار داشت: الگوی کشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش محصولات کم بلعیدن باید توسط جهاد کشاورزی شدید گرفته شود.

آقارضا فتوحی وی با ردیابی به قابلیت بالای آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرد و غبار خوزستان، افزود: بیش اجتناب کرده اند ۳۳ سهم آب ملت در خوزستان است در حالی کدام ممکن است تنها حدود عالی میلیون هکتار اجتناب کرده اند اراضی این استان زیر کشت {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نماد دهنده تاکید مدیریت بر اجرای قالب است. قالب مزرعه ۵۵۰۰۰۰ هکتاری.

وی با یادآوری اهمیت آب در خوزستان در مورد شرایط آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری، اظهار داشت: در خوزستان سالانه ۲ تا سه کشت می توان انجام داد. رفع اشکال آب در خوزستان باعث افزایش تولیدات کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد رشد تبدیل می شود.

معاون توافق امور مالی استاندار خوزستان با خاص اینکه رقبا در ساخت آب در بالادست را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرین انگشت خیانت به تنظیم زیست است، افزود: باید به معیشت کشاورزان ملاحظه کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد کشاورزی را در میل قرار دهیم تا محیط نشینی افزایش یابد.

وی با خاص اینکه در مدیریت دارایی ها آب باید پوشش جدا گذاشته شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بهره وری} آب ملاک وزارت انرژی باشد، یکپارچه داد: الگوی کشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش محصولات کم بلعیدن باید توسط جهاد کشاورزی شدید گرفته شود. .

فتوحی با یادآوری اینکه افزایش راندمان آب باید مورد ملاحظه مدیرعامل جدید گروه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی باشد، افزود: {به دلیل} اینکه معمولی راندمان آب در ملت کدام ممکن است حدود ۳۸ سهم در خوزستان است حدود ۲۴ سهم است، به همین دلیل بلعیدن اندیشه در مورد شده است. بهینه بودن.”

نخلستان ها سیل زده اند

مشاور مردمان شادگان در مجلس شورای اسلامی علاوه بر این آرزو کرد تخصیص آب در نخلستان های خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص عادلانه آب شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: نگاه به گذشته عالی سوم آب ملت به خوزستان می سر خورد با این حال اکنون آب رودخانه های خوزستان آب ندارد. تا حد زیادی منتقل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید یا اجتناب کرده اند سدها بر جای مانده است، همچنان کدام ممکن است وضعیت شهرهای شادگان، هندیجان، امیدیه، دشت آزادگان آبادان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرمشهر گواه این مدعا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخلستان های این استان در حال خشک شدن است.

حجت الاسلام مجید ناصری نژاد وی با خاص اینکه نخلستان های خوزستان روز {به روز} کوچکتر تبدیل می شود، اظهار داشت: شادگان نگاه به گذشته ۵ میلیون نخل داشت با این حال اکنون کمتر از دو میلیون نخل باقی مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مثال در نتیجه نابودی شادگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش مهاجرت مردمان تبدیل می شود. “.

وی با برای بررسی تعهد وزارت انرژی برای تامین آب کشاورزان اظهار داشت: اجتناب کرده اند اوایل پاییز علیرغم پیگیری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوره ها با مشکلات تامین آب انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجه احساسی می کنیم، در حالی کدام ممکن است وزارت انرژی طبق قوانین موظف است آب کشاورزان را تامین تنبل. را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرارداد امضا کرده است.”

ناصری نژاد افزود: حدود ۱۲ روز است کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند سیلاب آب اجتناب کرده اند سد مارون در بالادست شادگان با دبی ۹۰ متر تاس در ثانیه، با این حال قطره ای آب به نخل های این شهر یعنی این نخلستان ها نرسیده است. در معرض خطر هستند.”

به آموزش داده شده است وی تعدادی از سال پیش کانال سوئیچ آب اجتناب کرده اند کارون به نخلستان شادگان احداث شد کدام ممکن است {به دلیل} مشکلات فنی امکان تامین آب {وجود ندارد}.

لزوم بازگرداندن اختیارات گروه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان علاوه بر این آرزو کرد بازگشت اختیارات گروه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی استان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: این گروه تا روزی کدام ممکن است به شرایط سال های قبلی برنگردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختیارات زودتر را نداشته باشد، {نمی تواند} اجتناب کرده اند قابلیت خوزستان استفاده تنبل. را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیز خوب در مورد” برای افراد محروم این استان.”

عبدالله ایزدپناه وی در خصوص چالش های نیمه تمام خوزستان افزود: کارهای اصلی ای مشابه با قالب ۵۵۰ هزار هکتاری کشاورزی خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب آبرسانی غدیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب آبرسانی شمال شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب شرق خوزستان باید پایان دادن شود.

مشاور مردمان ایذه را انتخاب کنید و انتخاب کنید باغملک در مجلس اضافه کرد: این کمیت اجتناب کرده اند محرومیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدها جوان لوفر در شأن خوزستان نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید امتحان شده کنیم اجتناب کرده اند این مثال خارج شویم کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند این راهکارها به اختیارات ویژه آب می دهد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه انرژی الکتریکی خوزستان.

بر ایده این گزارش، اجتناب کرده اند زحمات سه ساله فرهاد ایزدجو مدیرعامل سابق گروه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی خوزستان تقدیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عباس صدریان فر را شناخته شده به عنوان مدیرعامل جدید راه اندازی شد کرد.

این مکان عالی خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.