افزایش قیمت نفت دسترس در بازار جهانی شکسته نشده دارد – اقتصاد برتر


تهران – اقتصاد برتر – ۲۸ اسفند ۱۳۹۲

قیمت شاخص نفت نپخته برنت دریای شمال در این زمان (۲۹ اسفند) در بازارهای جهانی با خوب دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹ عرف افزایش نسبت به فینال قیمت دیروز به ۱۰۷ دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۳ عرف نسبت به فینال قیمت رسید. قیمت پیشنهادات دیروز ۱.۲۱ نسبت افزایش کشف شد. وست تگزاس اینترمدیت دسترس در بازار بورس نیویورک با ۱.۶۷ نسبت افزایش نسبت به مونتاژ زودتر، ۱.۷۲ دلار افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ۱۰۴.۷۰ دلار در هر بشکه رسید.

قیمت نفت برنت دریای شمال نسبت به پنج روز گذشته ۴.۲۱ نسبت برابر ۴ دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۴ عرف کاهش یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت این محصول نسبت به بیست روز گذشته ۱۸.۱ نسبت برابر ۱۶ دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۴ عرف کاهش یافته است است. ۳۴.۲۷ نسبت یا ۲۷ دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۵ عرف. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت در این زمان نسبت به پنج روز گذشته ۴.۲۳ نسبت برابر ۴ دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۳ دلار کاهش یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت این محصول نسبت به افزایش ۲۰ روز گذشته ۱۶.۲۸ نسبت برابر ۱۴ دلار کاهش یافته است است. ۶۶ عرف، افزایش ۳۵.۵۶ درصدی یا ۲۷.۶۹ دلاری نسبت به ۲ ماه در گذشته.

این مکان خوب خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.