افزایش شهریه ثبت نام مدارس دولتی مشکل جدیدی برای خانواده های یزدی است


گلایه خانواده ها از افزایش دو برابری هزینه ثبت نام در مدارس دولتی به ویژه دبیرستان ها و اکثر مدارسی که توسط هیئت امناء اداره می شود، باعث شده این موضوع به موضوع جدیدی برای خانواده ها تبدیل شود.

با گران شدن مدارس غیرانتفاعی، استقبال از این مدارس در استان بسیار ضعیف شده است و این شبهه را ایجاد می کند که این گرانی ها با چراغ سبز هیئت های دولتی مدارس دولتی برای حمایت از مدارس غیردولتی و تشویق خانواده ها به اعزام فرزندانشان انجام شده است. به این مدارس جهت ثبت نام

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.